Publicitat

paliatius

SANITAT

Un de cada tres pacients morirà amb dolor per falta de cures pal·liatives a l'Estat

Només la meitat dels pacients que pateixen malalties en fase avançada a Espanya reben els tractaments pal·liatius que necessiten

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT