Publicitat

Firmes

image-alt

FERRAN REQUEJO

Nearby horizons

Despite all the limitations imposed by the State on the participatory vote of November 9, it was the first time in 300 years that Catalans voted on the independence of their nation. This event has ...

image-alt

Horitzons propers

Malgrat totes les limitacions imposades per l’Estat en la votació participativa del 9-N, ha estat la primera vegada en 300 anys que els ciutadans han votat sobre la independència del país, un fet que ha ...

Estat de dret tort

Les revolucions anglesa, americana i francesa dels segles XVII i XVIII van suposar un canvi decisiu en les relacions polítiques entre les institucions de poder i la població. L’establiment de Constitucions ...

State of tort law

The English, American and French revolutions of the 17th and 18th centuries were marked by a decisive change in the political relations between institutions of power and the people. The establishment of ...

image-alt

Pluralisme: el consens del dissens

El món de les democràcies actuals és un món presidit pel pluralisme moral i pel pluralisme polític. Es tracta de dos tipus de pluralisme que combinen aspectes de consens i de dissens entre els ciutadans i ...

"Disconnection": the time for leadership

The writer J.L. Borges compared the different stances taken by the Portuguese and the Spanish after having lost their respective empires. While the former sought comfort in nostalgia, lamenting their loss, ...

image-alt

Desconnexió: l’hora del lideratge

L’escriptor Jorge Luis Borges contrastava l’actitud tan diferent de portuguesos i espanyols després de perdre els seus imperis respectius. Mentre que els primers es van refugiar en una actitud nostàlgica, ...

image-alt

El PSC i les estrelles binàries

El PSC pot reconstruir avui una acomodació factible de les posicions espanyolistes i catalanistes tot mantenint un equilibri estable entre el PSOE/sistema espanyol i Catalunya? Un simple principi de sentit ...

image-alt

Monarquia i tercera via?

En els darrers tres-cents anys, les monarquies han hagut de canviar per tal de mantenir-se en el sistema institucional dels estats europeus. A les monarquies absolutes del segle XVIII, els monarques i els ...

image-alt

Monarchy and the third way? Two improbable conditions

In the last three hundred years monarchies have had to change to remain in the institutional system of the European nations. In the 18th century, absolute monarchs and the court's officials were at the top ...

image-alt

Des de la mirada de Montaigne

Vivim en el segle XXI (tecnologies, interdependència, globalització), però en certa manera estem també instal·lats en un temps de transició entre alguns dogmatismes ideològics dels segles XIX i XX i un ...

image-alt

Legitimitat democràtica i 9-N

En el disseny d’algunes democràcies hi ha problemes, sovint d’arrel històrica, que estan mal resolts en el seu disseny institucional o en el seu funcionament pràctic. El tema clau no és, òbviament, la ...

Democratic Legitimacy and 9 November

In the design of some democracies there are problems, usually with historic roots, which are poorly resolved in their institutional design or practical functioning. The key subject is not, obviously, the ...

image-alt

Poincaré i la política internacional

El món de la política internacional s’assembla a taulers de joc amb diversos jugadors que no ocupen posicions igualitàries, sinó jerarquitzades, i on es desenvolupen diverses partides simultànies. La ...

image-alt

El 25 de maig, per la UE i per Catalunya

En termes europeus, els primers anys d’aquest segle seran recordats com els de l’intent fallit del Tractat Constitucional (2004-2005) i els de l’orientació alemanya de les polítiques econòmiques en un ...

image-alt

Democràcies emancipadores

Una de les anècdotes més conegudes de Max Planck remunta a quan era estudiant de la Universitat de Munic. El seu professor de física, J. Gustav von Jolly, el va desincentivar d'estudiar física, ja que ...

Cadires petites

Sembla que el PSC ha volgut afegir components particulars a la crisi general que viu la socialdemocràcia europea. En aquest cas, la renúncia definitiva a tenir el centre de gravetat situat a Catalunya i ...

image-alt

Cosmopolitisme: rebel·lia democràtica

Fa vint-i-quatre segles, Plató ja assenyalava, en el diàleg Timeu, la sensació d'immutabilitat i profunditat calmada que proporciona contemplar una nit estelada. Una sensació molt allunyada dels canvis ...

image-alt

Dubtar per conèixer i actuar

Probablement, els humans mai ens acabarem d'entendre a nosaltres mateixos. No perquè siguem complexos, sinó per ser autoreferents. A través de la recerca científica -que combina llenguatge, lògica i dades ...

image-alt

Populismes: degradació democràtica

Actualment hi ha una opinió bastant compartida entre els analistes: que l'orientació de la política econòmica europea durant la crisi ha estat desencertada, un bastó a la roda de l'activitat econòmica. ...

Terceres vies

En el transcurs dels darrers cent anys, les propostes de terceres vies han estat una constant. Són molt conegudes, per exemple, les proposades dins la tradició socialista. E. Bernstein propugnà "revisar", ...

image-alt

Divorcis plurinacionals

Ales democràcies plurinacionals els passa una cosa semblant als matrimonis. Des de la instauració del divorci, els matrimonis ja no són el que eren. Afortunadament. El divorci és una condició indispensable ...

Federalisme de fum

Quan un partit polític rellevant anuncia canvis en les seves bases ideològiques, en el seu programa o en les seves estratègies, mereix que es dediqui atenció a les novetats que anuncia. És el cas dels ...

La batalla de les paraules

Un tema estudiat des del període clàssic és el de la importància que té, més enllà del seu contingut concret, la presentació dels arguments de caràcter legitimador per la seva eficiència política. La ...

Els estats i el progrés de la democràcia

Fins fa pocs anys, les teories tradicionals de la democràcia i del constitucionalisme, així com el dret i les pràctiques internacionals, consideraven els estats actors polítics dotats d'una permanència ...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | Següent >