Publicitat
Publicitat
image-alt

FERRAN REQUEJO

Neolític global

Les relacions humanes expressen sovint relacions de poder. Es té poder sobre els altres quan s’aconsegueix que facin el que tu vols que facin malgrat que ells no vulguin fer-ho, o quan ets capaç d’impedir...

Entre Tucídides i el futur

Els actors polítics de les democràcies sempre parlen del futur. És un discurs construït sovint en termes d’una projecció millorada del present que inclou almenys una de dues preconcepcions: la història té...

Ningú no ho fa tot bé

Pensem bé la política? Crec que els autors que han pensat millor la política són sovint aquells que mostren que la política no es pot acabar de pensar bé. Hi ha raons tant teòriques com pràctiques que...

image-alt

Conèixer des dels límits (amb Einstein)

El coneixement científic a vegades canvia per algun fet empíric imprevist, però sobretot ho fa quan canvien les idees, els marcs conceptuals des dels quals pensem allò que percebem pels sentits. De fet, hi...

image-alt

Concert musical de futur

Inici de legislatura a Catalunya. “A força de repetir-nos el que hauríem hagut de fer, acabem per trobar impossible no haver-ho fet”. Aquestes paraules escrites per Marguerite Yourcenar a Alexis o el...

La matèria i els somnis

Tal com està el panorama polític del país, que transita entre la tragèdia surrealista i la comèdia adolescent, prefereixo parlar-los d’un tema que sempre ha interessat alguns sapiens una mica...

JxSí-CUP: estratègia i lideratge

Quan s’entra en períodes polítics presidits per projectes ambiciosos que possibiliten diversos escenaris, i davant dels quals es disposa de brúixola però no de mapes precisos, esdevé important saber...

El centre de gravetat

En física clàssica, el centre de gravetat d’un cos és el punt on s’aplica la resultant de les forces gravitatòries que actuen sobre ell. Quan el cos està situat en un camp gravitatori molt homogeni, per...

image-alt

Populismes d’esquerres

Els populismes s’han mostrat habitualment esquius a les anàlisis dels especialistes. Resulta difícil establir conclusions generals, ja que inclouen casos i fenòmens molt diversos. Hi ha populismes europeus...

Sentit d’estat

Per aconseguir un estat s’ha de saber pensar i actuar amb sentit d’estat. Cal distingir clarament entre l’objectiu principal i els secundaris, calcular bé les possibilitats i riscos de cada decisió,...

image-alt

Dues confiances

Entre les raons que converteixen un autor en “clàssic” hi ha aquelles associades a l’anàlisi de qüestions recurrents de les societats humanes, malgrat l’evolució històrica dels sistemes polítics i socials....

Uns animals força estranys

Els humans entenem millor el món de la naturalesa que el món socioeconòmic i polític, és a dir, entenem millor el món que ens descriuen la física, l’astronomia o la biologia que el món d’allò que hem creat...

Egoistes estúpids

Els humans no som tan egoistes ni tan racionals com pressuposen algunes teories econòmiques o filosòfiques. A escala individual, sovint actuem més per impulsos i emocions que per càlculs estratègics a...

image-alt

Eleccions municipals i procés polític

Les properes eleccions municipals seran un moment important per al futur polític del país. Es marcaran tendències i canvis significatius en algunes ciutats i pobles respecte als resultats de fa quatre anys....

image-alt

Democràcies: internacionalització

La millora ètica i funcional de les democràcies presenta com a mínim tres dimensions en l’àmbit dels drets, les institucions i els procediments: més liberalisme polític i social, més democràcia i més...

A free country, a top quality democracy

A "roadmap" goes beyond a government program, in relation to both objectives and strategies and pace and practical applications. However, when the time for a political process is compressed, clear...

image-alt

País lliure, democràcia de qualitat

Un “full de ruta” va més enllà d’un programa de govern. Tant en relació als objectius i estratègies com en relació als ritmes i aplicacions pràctiques. Tanmateix, quan els temps d’un procés polític es...

Desigualtats, democràcia, Europa

A la primera meitat del segle XIX, Alexis de Tocqueville va quedar admirat del poc grau de desigualtats socials de la societat nord-americana en comparació a la seva França natal. Un aspecte que associava a...

Nearby horizons

Despite all the limitations imposed by the State on the participatory vote of November 9, it was the first time in 300 years that Catalans voted on the independence of their nation. This event has...

Horitzons propers

Malgrat totes les limitacions imposades per l’Estat en la votació participativa del 9-N, ha estat la primera vegada en 300 anys que els ciutadans han votat sobre la independència del país, un fet que ha...

Estat de dret tort

Les revolucions anglesa, americana i francesa dels segles XVII i XVIII van suposar un canvi decisiu en les relacions polítiques entre les institucions de poder i la població. L’establiment de Constitucions...

State of tort law

The English, American and French revolutions of the 17th and 18th centuries were marked by a decisive change in the political relations between institutions of power and the people. The establishment of...

Pluralisme: el consens del dissens

El món de les democràcies actuals és un món presidit pel pluralisme moral i pel pluralisme polític. Es tracta de dos tipus de pluralisme que combinen aspectes de consens i de dissens entre els ciutadans i...

"Disconnection": the time for leadership

The writer J.L. Borges compared the different stances taken by the Portuguese and the Spanish after having lost their respective empires. While the former sought comfort in nostalgia, lamenting their loss,...

Desconnexió: l’hora del lideratge

L’escriptor Jorge Luis Borges contrastava l’actitud tan diferent de portuguesos i espanyols després de perdre els seus imperis respectius. Mentre que els primers es van refugiar en una actitud nostàlgica,...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | Següent >