Publicitat
Publicitat
image-alt

JORDI PALOU-LOVERDOS

image-alt

"Inter-national" mediation for the process

Let's face it! We have a conflict! This is neither negative nor positive-- it is what it is. And this is normal between individuals and between peoples. At mediation sessions and university programs on...

Mediació ‘inter-nacional’ per al procés

Reconeixeu-m’ho! Tenim un conflicte! No és ni negatiu ni positiu; és el que és. I resulta normal entre persones i entre pobles. A les sessions de mediació i als programes universitaris sobre resolució...

Transició... vers un nou cicle?

El model social, econòmic i polític sortit de la Transició està esgotat; la Transició ens ha donat els millors anys de benestar en decennis, més val no tocar res; cal una Segona Transició; estem immersos en...