Publicitat
Publicitat

MÓN

Com s'ho fa un estat per ser reconegut per les Nacions Unides

Cinc preguntes amb resposta sobre el procediment per accedir a l'organisme internacional

Quin és el procediment per reconèixer un estat a l'ONU?

S'ha de presentar una sol·licitud al secretari general de l'ONU, que el remet al Consell de Seguretat per analitzar-la i aprovar-la. Si supera aquest primer tràmit, s'ha de sotmetre a l'aprovació, per majoria de dos terços, a l'Assemblea General.

Quin suport té ara mateix la petició palestina a l'ONU?

Al Consell de Seguretat, els palestins tenen garantits set dels nou vots necessaris per al reconeixement, però els EUA, que ho poden fer, el vetaran. A l'Assemblea General tenen assegurada l'aprovació, amb 126 estats a favor.

Què passa un cop feta la petició formal de reconeixement?

Així que la petició arriba al Consell de Seguretat es crea una comissió per analitzar-la i debatre-la. En general és un procediment que dura 35 dies, però no hi ha un termini fixat i podria ser que el procediment s'allargués indefinidament.

És possible que hi hagi un estat no membre?

Aquest és l'estatus que té el Vaticà i al qual podria aspirar Palestina com a sortida intermèdia. Només requereix l'aprovació de l'Assemblea General i seria el primer cop que es reconeixeria a l'ONU que Palestina controla un estat.

Quins avantatges tindria un estatus d'estat no membre?

Actualment Palestina té l'estatus d'observador a l'ONU i passar a ser un estat no membre de l'organització li permetria accedir a instàncies com el Tribunal Penal Internacional, en el qual podria denunciar Israel per qüestions com ara el bloqueig de Gaza.

Més continguts de

315

Clinton vs. Trump

El duel més insòlit de la història per la presidència dels Estats Units

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT