Buscar una pel·lícula

Retiro 3D

Carrer Àngel Vidal, 17|Sitges|938 940 137

www.cinemaelretiro-sitges.cat

Pel·lícules en emissió

22/07/2018

17.30 19.45 22.00

23/07/2018

17.30 19.45

23/07/2018

22.00

24/07/2018

17.30 19.45 22.00

25/07/2018

17.30 19.45 22.00

26/07/2018

17.30 22.00

26/07/2018

19.45

Mapa

Cinemes propers

Retiro 3D

Sitges

Cinema París

Solsona

Prado

Sitges

Kubrick

Vilafranca del Penedès

Cercador de cinemes