Buscar una pel·lícula

Retiro 3D

Carrer Àngel Vidal, 17|Sitges|938 940 137

www.cinemaelretiro-sitges.cat

Pel·lícules en emissió

16/12/2017

16.30 19.30 22.30

17/12/2017

22.30

17/12/2017

16.30 19.30

19/12/2017

20.30

19/12/2017

17.30

20/12/2017

16.30

20/12/2017

19.30 22.30

21/12/2017

17.30

21/12/2017

20.30

Mapa

Cinemes propers

Retiro 3D

Sitges

Cinema París

Solsona

Prado

Sitges

Kubrick

Vilafranca del Penedès

Cercador de cinemes