Buscar una pel·lícula

Retiro 3D

Carrer Àngel Vidal, 17|Sitges|938 940 137

www.cinemaelretiro-sitges.cat

Pel·lícules en emissió

23/06/2017

18.00

24/06/2017

17.00 19.45 22.30

25/06/2017

17.00 19.45

25/06/2017

22.30

26/06/2017

18.30 21.30

27/06/2017

21.30

27/06/2017

18.30

28/06/2017

17.00 19.45

28/06/2017

22.30

29/06/2017

18.30 21.30

Mapa

Cinemes propers

Retiro 3D

Sitges

Cinema París

Solsona

Prado

Sitges

Kubrick

Vilafranca del Penedès

Cercador de cinemes