PRESSUPOSTOS GENERALS

Esquerra demanarà que el pressupost de l'Estat inclogui 15,5 milions d'inversions a Alcúdia

Presentarà esmenes per ampliar la depuradora, mantenir la Victòria i restaurar les murades

Esquerra Republicana presentarà esmenes als pressuposts generals de l'Estat per invertir 15,5 milions d'euros al municipi. L'agrupació Gent per Alcúdia, formada per Esquerra, PSM i independents, ha presentat esmenes per a tres projectes. En concret, demanarà 10 milions d'euros per a l'ampliació de la depuradora, 3 milions per al manteniment i la conservació de la finca pública de la Victòria i 2,5 milions per a la restauració de les muralles baixmedievals del municipi.

Temes pendents

Tots aquests són temes pendents o aturats en la tramitació durant els darrers anys. Pel que fa a la depuradora, fa cinc anys que el projecte d'ampliació està aturat per manca de finançament. Les obres d'ampliació es varen adjudicar l'any 2010 i hi ha un conveni signat. Es preveia invertir 4,5 milions per ampliar la capacitat de la planta fins als 21.650 metres cúbics al dia, que equivaldria al tractament de les aigües residuals de devers 100.000 persones.

La planta depuradora actual és incapaç d'assumir l'excés d'aigües fecals durant la temporada turística, fet que provoca vessaments devora la carretera d'Artà. Actualment, tracta les aigües de tot el municipi, excepte les de les urbanitzacions del Mal Pas, Bonaire i Manresa, on encara s'utilitzen fosses sèptiques.

Pel que fa a les murades, l'Ajuntament d'Alcúdia té una primera valoració del que costaria una restauració global, malgrat que està recomanat que es faci per sectors. La Universitat de les Illes Balears  va fer públic l'any passat un estudi sobre les seves patologies, causades sobretot per la proximitat del trànsit rodat, el creixement de vegetació i algunes intervencions fetes sense criteri.

Pel que fa a la Victòria, és de titularitat municipal i la finca pública més gran de Mallorca, protegida amb la figura d'Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI). Des de 2006 la gestiona la Societat de Caçadors d'Alcúdia.

Altres esmenes

Les esmenes específiques per a Alcúdia se sumen a d'altres anunciades els darrers dies.  MÉS en presenta 29 per un total de 180 milions d'euros. Hi inclouen els 30 milions d'euros del conveni ferroviari per acabar la línia fins a Artà i la de l'electrificació fins a sa Pobla i Manacor, a més de demanar inversions per rehabilitar el teatre Principal d'Inca o el teatre del Born de Ciutadella, entre d'altres infraestructures culturals.