Les cinc claus del pacte a l'Ajuntament d'Alcúdia

El Pi i el PSOE governaran conjuntament durant quatre anys en què el batle serà el regionalista Antoni Mir

Alcúdia estarà governat aquests quatre anys per un pacte entre El Pi (6) i el PSOE (4). El batle serà el regionalista Antoni Mir i el tinent de batle serà el socialista Pere Malondra. L'agrupació Gent per Alcúdia no està dins el pacte de govern, però el seu cap de llista, Tomàs Adrover, serà regidor de Medi Ambient. Hi haurà quatre regidors amb dedicació exclusiva.

1. Creació del consell assessor de turisme

Hi estaran representats hotelers, restauradors i comerciants, amb la finalitat de coordinar actuacions encaminades a millorar l'oferta turística i a augmentar la competitivitat del municipi. També es pretén construir una nova Oficina de Turisme i posar en marxa mesures per allargar la temporada, com bonificacions als comerços que creïn llocs de feina.

2. Transparència

La pàgina web de l'Ajuntament publicarà semestralment les despeses de la corporació. Es convocarà un ple anual per debatre i analitzar l'estat de la ciutat. La ciutadania hi podrà intervenir formulant preguntes que hagi remès a la corporació. S'introdueix la figura de la iniciativa legislativa popular. El ciutadà podrà proposar temes al ple, si els acompanya de 1.000 signatures.

3. Inversions

Entre d'altres, es proposa rehabilitar i donar ús a la casa que Feliciano Fuster va llegar a l'Ajuntament. S'hi posarà en marxa un centre cultural i d'assistència en general.

4. Regidoria de Relacions Institucionals

Creació d'aquesta nova àrea amb la intenció d'aprofitar al màxim les possibles subvencions i ajuts supramunicipals i afavorir els acords amb altres institucions. El regidor encarregat serà el socialista Joan Gaspar Vallori.

5. Reivindicacions sobre temes que no són competència municipal

Canvi de traçat de la  línia d'alta tensió perquè transcorri per la via de circumval·lació i no per dins el centre urbà del Port d'Alcúdia. Diàleg amb el Ministeri de Cultura per construir el Museu de Pol·lèntia. Impuls d'una nova escola d'Infantil i Primària. S'instarà el Consell de Mallorca perquè aturi la importació de fems a través del Port d'Alcúdia.