El gasoducte Son Reus-Alcúdia passarà per 597 finques

Redexis Gas està duent a terme l'aixecament d'actes als municipis afectats

El gasoducte que ha d'unir Son Reus amb Alcúdia passarà per 597 finques situades en els termes municipals de Palma, Bunyola, Marratxí, Santa Maria, Consell, Lloseta, Binissalem, Inca, Selva, Campanet, sa Pobla i Alcúdia. L'empresa Redexis Gas (abans Endesa Gas), l'encarregada del projecte, està duent a terme l'aixecament d'actes prèvies a l'ocupació dels terrenys, que finalitzaran a Alcúdia el 3 de desembre i des d'avui, dimarts, s'efectuen a Inca, el municipi amb un major nombre de finques afectades (110).

El transport de gas natural fins a Alcúdia anirà soterrat durant els 45,7 quilòmetres de recorregut. Els propietaris dels terrenys per on passa no podran llaurar a una profunditat superior als 50 centímetres en tota la zona de servitud.

El traçat del gasoducte es va aprovar el mes de juliol passat, després de superar l'estudi d'impacte ambiental. El recorregut no s'ha modificat, tot i que passa per zones protegides de l'Albufera i l'Albufereta.