Enbreu

Algaida aprova el seu primer pressupost participatiu

Algaida aprovà ahir el seu primer pressupost participatiu, que inclou 64.000 euros en partides d'inversió (quasi un terç de la inversió total), la destinació dels quals l'han decidit els ciutadans. Durant els darrers mesos, els algaidins han fet arribar 21 propostes al web consistorial, de les quals se n'han incorporat nou. Entre aquestes, hi ha el canvi de papereres clàssiques per unes altres de reciclatge, la compra de jocs per al CEIP Pare Bartomeu Pou i la publicació del llibre N'Espardenyeta .