ARQUITECTURA HISTÒRICA

Algaida protegeix 235 elements en el nou Catàleg de patrimoni

El document inclou 64 béns urbans i 171 en sòl rústic

Algaida ja disposa d'una eina fonamental per la protecció de la història del poble. Tot i que no serà vinculant fins que la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca hi doni el vistiplau, el Catàleg de patrimoni s'ha aprovat provisionalment per decret de batlia "i ben aviat es notificarà a tots els veïns i als propietaris afectats que s'ha obert el període d'al·legacions perquè puguin dir-hi la seva, corregir errades o proposar algunes modificacions", va explicar el batle, Francesc Miralles (PSOE).

L'equip d'arquitectes i historiadors que s'ha encarregat de redactar el catàleg haurà de respondre a les al·legacions i, una vegada finalitzat aquest tràmit, el ple municipal haurà d'aprovar el document i enviar-lo a la Comissió de Patrimoni del Consell perquè el validi i el converteixi en un instrument clau per l'urbanisme del poble.

El nou Catàleg de patrimoni d'Algaida inclou 235 elements protegits que són un testimoni de la història del poble. En el conjunt s'inclouen 59 jaciments arqueològics. La majoria són restes d'estructures poc conservades, com la del jaciment de Son Agustí o el talaiot de Can Felet. Però també es recullen coves naturals i artificials com la del Pont de Cabrera, la de les Cases Noves o la de Can Mulet.

Protecció

Tots els jaciments arqueològics gaudeixen del nivell de protecció integral. Això significa que només s'hi podran fer obres de conservació o de restauració. La protecció integral també afecta els edificis i els elements que s'hagin declarat Bé d'Interès Cultural (BIC). Entre aquests hi ha algunes de les construccions més emblemàtiques del poble, com l'església parroquial, el santuari de Cura o la font de Pina.

Amb tot, la majoria dels edificis privats més emblemàtics del poble gaudeixen del nivell de protecció parcial. Aquest nivell estableix que no es podran fer ampliacions dels edificis i que s'hauran de conservar les façanes i les parts essencials de cada edifici, però es poden fer obres majors i, per exemple, instal·lar-hi comerços, hotels o restaurants. Algunes de les cases de possessió que allotjaren antics senyors nobles gaudeixen d'aquest grau de protecció, com és el cas de les cases de Marina Vell o la possessió de Punxuat.

El catàleg protegeix 64 elements del nucli urbà, entre els quals s'inclouen antigues posades de pagesos que avui dia funcionen com a residències privades i són una mostra de l'arquitectura tradicional. Aquestes gaudeixen del grau de protecció ambiental, es tracta bàsicament de protegir-ne la volumetria i la façana que dóna al carrer perquè no es trastoqui la configuració del paisatge urbà tradicional.

També tenen aquesta protecció la majoria de les posades de pagesos del poble i els casals que a partir de mitjan segle XIX es construïren els nous burgesos d'Algaida. Can Montblanc, Son Pelat, Ca ses Julianes o Ca l'amo en Ramon són casals amb façanes eclèctiques però d'influència modernista que ara per ara formen part del caràcter del nucli d'Algaida. A més, els antics hostals i els edificis religiosos no falten en el catàleg.

El + vist

El + comentat