ALGAIDA

Els cossiers tornen a guanyar el dimoni en la darrera dansa de l’any

Algaida celebra ballant la festa grossa de Sant Jaume

Els cossiers varen escampar ahir al matí l’aroma d’alfabeguera a Algaida en la seva darrera dansa de l’any, la del dia de Sant Jaume, festa grossa al municipi i a molts altres pobles de l’illa, com sa Pobla o Alcúdia. Els sis cossiers tombaren el dimoni a la placeta de l’església, després de la celebració de la missa, on havien fet el ball de l’ Oferta.

Mentre durava l’ofici solemne, el dimoni (no apte per entrar dins el temple) es va ocupar de fer lloc a bastonades perquè la gernació que havia acudit davant l’església per ser testimoni dels balls formàs rotlo gros a bastament per no fer nosa als dansaires. Després, sortiren els sis balladors i la dama. En acabar, repartiren brots d’alfabeguera als espectadors de la rotlada.

Els cossiers d’Algaida actuen dues vegades per Sant Jaume: el dia del sant i la vigília, el 24. En aquesta ocasió, la cita és menys “formal”. Els dansaires surten a mitjan horabaixa i fan el quadrat ballant a diversos indrets del poble i a la plaça.

L’origen dels cossiers algaidins és incert, però es creu que té molt a veure amb el dels seus veïns montuïrers. Els primers documents que se n’han trobat daten del s. XIX. Durant els anys 60 del segle XX varen començar a ballar puntualment per a turistes, però no fou fins als anys 70 quan se’n recuperà la dansa. Tornaren a ballar per primera vegada el 24 de juliol de 1973 i des de llavors la tradició s’ha mantingut cada any, i ha agafat força amb el començament del nou segle, quan s’ha viscut certa revalorització de les danses tradicionals de l’illa.

Els balladors van vestits amb espardenyes i roba blanca amb ornaments de colors. A les mans duen mocadors i un ram que per Sant Jaume és d’alfabeguera i per Sant Honorat (patró del municipi, el 16 de gener) és de murta. Al cap duen un capell de palla. Antigament, la dama d’Algaida era interpretada per un home, però ara ja és una dona. No passa el mateix a Montuïri i a Alaró, on la dama és encara masculina.

Les festes d’Algaida continuen avui. Al matí, hi ha corregudes de joies, cucanyes i altres entreteniments. Al vespre, l’Orquestrina d’Algaida i els focs artificials posaran punt a les celebracions d’enguany.