CREIX

Què podem fer quan els nins peguen els altres?

La conducta agressiva del nin és un comportament après i, per tant, pot modificar-se

Possiblement una de les majors dificultats que es troben els pares és saber com reaccionar i tractar les conductes agressives dels seus fills.

Al contrari del que promulguen algunes teories sobre l’origen genètic o innat, la conducta agressiva del nin és un comportament après i, per tant, pot modificar-se.

Durant la primera infància, la conducta agressiva és inconscient i normalment es manifesta mossegant o pegant cops amb la mà i empentes als altres. No hi ha intencionalitat ni premeditació i l’agressió es manifesta com una manera d’obtenir un benefici immediat o de descàrrega d’un malestar que no s’ha sabut canalitzar i expressar d’una manera adequada.

Per què són agressius?

La principal causa de les conductes agressives sol ser una baixa autoestima. Quan l’infant té una pobra valoració d’ell mateix, es creen ansietat i sentiments d’inferioritat que el nin tracta de compensar amb comportaments agressius.

El baix sentit de qui és el fa sentir incompetent i inepte i es frustra amb facilitat. Aquests sentiments generen emocions fortes que no sap exterioritzar de manera adequada i les tradueix en violència. Això fa que no tinguin motivació per relacionar-se de manera positiva o per iniciar nous aprenentatges i generen multitud de problemes escolars.

Com es construeix i manté el problema?

Quan el petit actua amb agressivitat, les persones significatives del seu entorn reaccionen qualificant-lo de “dolent”. Ell no dubta de la vostra opinió, creu que és dolent i adapta el seu comportament a les expectatives que es tenen d’ell. Aquests comportaments reben nous judicis i qualificatius despectius, rebutjos i càstigs que fan que es consolidi el concepte negatiu de si mateix.

Altres causes

Aconseguir allò que desitgen, la mancança afectiva, els problemes d’aprenentatge a l’escola, la manca d’atenció a causa de l’arribada d’un germà, la imitació de la conducta dels adults... sempre hi ha una causa subjacent darrere d’una conducta agressiva i és important descobrir-la perquè ens guiarà a l’hora d’actuar per eliminar-la.

Beneficis

Les conductes agressives es mantenen al llarg del temps perquè el nin obté d’alguna manera algun tipus de benefici.
Aquests se centren principalment en l’obtenció d’atenció per part dels adults, compensació o reconeixement per part dels altres, aconseguir algun objecte desitjat o simplement sortir-se amb la seva.

El primer pas per corregir la conducta desadaptada és assegurar-se que aquests beneficis que mantenen el problema desapareguin.

Com actuar?

Procurau eliminar els beneficis que obté en dur a terme les conductes agressives.

La millor manera per retirar l’atenció i el reforçament social és recórrer a la tècnica del temps fora. Consisteix a aïllar el nin en un lloc mancat d’estímuls durant un període, després que es doni una determinada conducta que volem reduir (insultar, pegar, tenir rebequeries...).

Cal remarcar que és una conseqüència posterior a una conducta no desitjada, no s’ha d’utilitzar com a forma de càstig indiscriminada.

Oferiu-li un model positiu d’actuar.

És molt important que mai no vegi els pares utilitzant la violència tant física com verbal (insults, amenaces, xantatges, humiliacions) per solucionar els problemes tant amb els altres com especialment amb el nin. Encara que pugui resultar difícil davant d’una situació problemàtica, actuau de manera tranquil·la i pausada per evitar donar més importància a allò que acaba de passar.

Evitau el càstig físic, ja que és una manera d’actuar que genera agressivitat i ressentiment al mateix nin. A més, només ensenya allò que està malament i no mostra com s’ha de comportar de manera adequada.

Evitau fer-lo reflexionar en els moments crítics.

És millor deixar per als posteriors moments de calma qualsevol tipus de judici o reflexió sobre les conseqüències dels seus actes. Després, feis-li-ho saber de manera concreta, evitant generalitzacions, per exemple “portar-se bé”, com volem que sigui el seu comportament.

Reconeixeu-li i premiau-li la manera correcta d’actuar.

Tan important és eliminar els beneficis i l’atenció prestada a la conducta agressiva com el fet de prestar atenció als comportaments i maneres d’interactuar adequades. Procurau parar atenció i reforçar amb lloances qualsevol canvi positiu en la seva manera d’actuar.

Ensenyem-li habilitats socials bàsiques.

De vegades necessitaran que els pares els ensenyen a interactuar amb els altres. Aprendre a iniciar un contacte social amb els altres, a negociar, a ser assertiu i a defensar les seves opinions amb arguments...
Aplicau la pèrdua de beneficis o privilegis.

Una bona manera d’aprendre que les conductes disfuncionals tenen les seves conseqüències és aplicar la pèrdua temporal de premis, beneficis o privilegis. Retirar una jugueta o videojoc que li agrada molt, no poder veure la seva sèrie preferida... És molt important que si es recorre a això, la retirada es faci de manera contingent i immediata a la conducta negativa i durant un temps limitat. Ha de ser el mateix dia i no s’ha d’allargar gaire en el temps, ja que la promesa de “no deixar veure la tele durant un mes” és molt difícil que la puguem complir.

Enfortiu-li l’autoestima.

Normalment aquests infants reben constantment missatges negatius que destaquen sempre allò que fan malament. Procurau trobar aquelles coses que fan bé i feis-li-ho saber. Creau situacions o inscriviu-lo en activitats que sabem que pot destacar per les seves habilitats.

Seguint aquests consells, amb una mica de paciència i mà esquerra aconseguirem que els nostres fills deixin de comportar-se així per aprendre una nova manera de relacionar-se.

 

 

El + vist

El + comentat