ARA SÍ / ARA NO

ARA SÍ / ARA NO

ARA SÍ: Jordi Crehuet

El responsable de l'Administració autonòmica del sindicat UGT ha fet una tasca de vigilància important pel que fa als acomiadaments i les retallades patits en el sector públic. Aquest treball ha permès també aturar l'increment de sou aprovat per als membres del gabinet del president José Ramón Bauzá. El Tribunal Suprem ha confirmat que són treballadors públics iguals que la resta i que no poden rebre un tracte diferent.

ARA NO: Maria Salom

Per a la presidenta del Consell de Mallorca sembla que no hi hagi cap altra prioritat sinó fer carreteres, encara que la seva institució també té competències sensibles, per exemple, en serveis socials. El ple del Consell ha aprovat una modificació del conveni de carreteres signat amb Madrid per poder avançar els doblers que es destinen a la construcció del desdoblament entre Llucmajor i Campos.