ARA SÍ / ARA NO

ARA NO: Miguel Blesa

De la mà de l’ex president de Caja Madrid, es va produir un descontrol  que va acabar perjudicant els ciutadans. Ara la justícia torna obrir el cas  de les targes ‘black’.

ARA SÍ: Catalina Rosselló

L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí fa 28 anys que fa possible l’estada de nins sahrauís amb famílies de les Illes Balears durant els mesos d’estiu o bé tot el curs escolar.