RECURSOS ECONÒMICS

Balears rebrà 108 milions més en finançament i haurà de retallar 111 milions més de dèficit el 2016

La comunitat obtindrà l'any vinent un 7,1% més d'ingressos de l'Estat que enguany per la millora en la recaptació, però no aconsegueix que Montoro cedeixi i haurà de tancar amb un 0,3% de decalatge

El ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro, ha rebutjat aquest dimecres la petició feta per la majoria de comunitats autònomes, entre elles Balears, perquè flexibilitzàs l'objectiu de dèficit previst per a l'any vinent. El Consell de Política Fiscal i Financera, que ha reunit el ministre i els consellers autonòmics, ha aprovat que el dèficit de les comunitats per al 2016 no podrà superar el 3% del seu PIB. En el cas de Balears, passar del 0,7% fixat per a enguany a l'objectiu de l'any vinent suposarà, com a mínim, una retallada de 111 milions d'euros de dèficit. Això sempre que es compleixi l'objectiu fixat per a enguany, cosa que no passarà, perquè ara ja se situa en el 0,48% i en acabar l'any superarà per força el 0,7% i arribarà, segons el Govern, prop de l'1,2%. Balears, per tant, haurà de retallar com a mínim aquests 111 milions, però també disposarà de 108 milions més l'any que ve per la millora del seu finançament, un 7,1% respecte enguany.

La imposició del ministre suposa una galtada en les reivindicacions del nou Govern de Balears. La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, ha demanat en la reunió de Madrid que es flexibilitzàs l'objectiu de dèficit i que se situàs al voltant de l'1% del PIB per a enguany i l'any vinent perquè, segons la responsable, el 0,3% fixat “ofega” Balears. Basant-se en l'informe presentat per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), que plantejava un dèficit individualitzat per a Balears i quatre comunitats més, Cladera ha demanat que per al 2015 es fixàs un dèficit lleugerament superior a l'1%, per al 2016 i el 2017 no es mesurassin els objectius de dèficit i per al 2018 sí que s'exigís complir l'equilibri pressupostari, com es preveu.

No passarà. Balears, igual que la resta d'autonomies, haurà de complir el límit fixat per l'Estat: del 0,7% del PIB per a enguany, del 0,3% per a l'any vinent, del 0,1% per al 2017 i del 0% per al 2018. La reducció del dèficit suposarà, en el cas de Balears, una retallada de la capacitat de despesa de 112 milions d'euros, si es té en compte que cada dècima de dèficit són uns 27,8 milions d'euros. Però si es complís el dèficit l'any vinent, la retallada encara seria major, perquè enguany no es complirà.

Per altra banda, també s'ha donat a conèixer el finançament de què disposarà Balears per a l'any vinent i que suposarà un increment de 108 milions d'euros, que s'explica bàsicament per la liquidació dels ingressos de 2014, que foren superiors a les previsions, i per la previsió de majors ingressos tributaris per a l'any vinent per la millora econòmica. Això farà que el finançament de l'any que ve sigui de 2.168 milions d'euros, un 7,1% més que enguany. D'aquests doblers en surten 1.508 milions de les bestretes per a l'any 2016 i 659 milions per a la liquidació de l'any 2014. L’augment de les bestretes de 2016 respecte les de 2015 és del 0,24%, 3,5 milions euros. I el gruix de l’augment del finançament es troba en la pujada de més de 100 milions d'euros de la liquidació del 2014, per la recaptació tributària que l’Estat va obtenir de més a Balears en 2014 i que, amb l'actual sistema finançament, es liquida a les comunitats dos anys després.