Afectacions i desviaments a les rondes de Barcelona

Tindran lloc els dies 18 i 19 d'abril, com a conse qüència de les obres que es fan en un tram del districte de Sant Martí per millorar les condicions de la via

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Consell Comarcal del Barcelonès, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, han programat per aquest període de Setmana Santa una actuació de manteniment del ferm en un tram de les rondes de Barcelona, al districte de Sant Martí.

Les obres milloraran les condicions de la via, amb una renovació de la capa de rodament i el pintat de la senyalització horitzontal. Els treballs s'executaran entre el divendres 18 i el dissabte 19 d'abril. Aquesta actuació servirà per a reduir altres accions previstes de cara a l'estiu.

L' actuació s'iniciarà divendres a les 15.00 hores, al tram de la Ronda Litoral (B-10) comprès entre la sortida 24 (Rambla Prim, Diagonal Mar, Port Forum) i la incorporació 25 en sentit Besòs; i s'allargarà fins les 15.00 hores del dissabte. Durant aquest període, el transit es desviarà a través de la sortida 24 i transcorrerà pel passeig marítim de la Mar Bella, fins la mencionada incorporació. Aquest itinerari alternatiu estarà senyalitzat degudament.

La Guàrdia Urbana de Barcelona reforçarà la seva presència a la zona per garantir la fluïdesa del trànsit i facilitar el desviaments dels vehicles. A més, s'informarà del tall als panells d'informació variable existents al llarg de les Rondes amb una antelació mínima de 48 hores. Aquests treballs d'asfaltat completen els que es van realitzar durant l'estiu passat per substituir el ferm de la Ronda Litoral i de la Ronda De Dalt i millorar la seguretat viària en aquesta via ràpida.

A banda de la conservació i rehabilitació del ferm, aquests treballs inclouen altres actuacions com: la vigilància i ajuda a la vialitat, la neteja viària, la senyalització vertical i horitzontal, el clavegueram, les plantacions, les instal·lacions o l'enllumenat i energia elèctrica.

Cal recordar que les rondes de Barcelons són la via amb major circulació de Catalunya, amb una intensitat mitjana diària que en algun tram supera els 160.000 vehicles. Per minimitzar l'impacte en el trànsit les obres són programades i planificades amb mesos d'antelació i els treballs es concentren en moments de l'any concrets, quan l'afectació sobre la circulació de vehicles és més baixa.