Aprovat el projecte definitiu de reforma de la Diagonal

Les obres, que afecten el tram entre la plaça Francesc Macià i el passeig de Gràcia, es preveu que finalment comencin el juny

Barcelona ha aprovat definitivament el projecte de reforma de l'avinguda Diagonal en el tram que va de la plaça Francesc Macià al passeig de Gràcia. L'objectiu de la reforma és ordenar i millorar la qualitat de l'espai urbà, ampliant les voreres destinades als vianants, creant un carril segregat per a bicis i sense modificar el tronc central destinat a la circulació de transport públic i vehicles privats. El projecte manté el mateix esquema de circulació i no permet, de forma general, els girs a la dreta des de la calçada central, i per tant la funció exclusiva de la calçada central per al trànsit de pas de passeig de Gràcia a Francesc Macià.

Les obres d'aquest tram d'1,3 km té un import de 18.959.910 €. Tot i que s'esperava poder començar els treballs el primer trimestre de 2014, finalment es calcula que no es podran iniciar fins al juny, començant simultàniament pels dos extrems: plaça Francesc Macià - Muntaner (banda muntanya) i passeig de Gràcia – Balmes (banda mar). Està previst que s'allarguin fins a finals del primer trimestre del 2015.

Novetats en el projecte final

El projecte incorpora algun dels canvis proposats durant el període d'exposició pública i recollits en l'informe d'al·legacions i que permeten, per exemple, millorar la seguretat del carril bici que hi haurà segregat del carril lateral de circulació de vehicles. A tall d'exemple, s'incorpora com a millora la sol·licitud del Bicicleta Club de Catalunya BACC de separar ambdós carrils mitjançant "una doble línia de 10 cm d'amplada de bandes rugoses separades entre si 12 cm". Així mateix es redueix la capacitat viària de les calçades laterals en un carril per sentit.

De l'arbrat a la xarxa wifi

Els principals treballs que s'han de fer inclouen una nova pavimentació en l'àmbit de les franges laterals, l'adaptació de la xarxa de drenatge superficial, la plantació d'arbrat, l'adaptació de la xarxa de reg existent i la instal·lació de la xarxa d'aigües freàtiques. Així mateix es preveu aplicar els criteris del pla director d'il·luminació amb un nou enllumenat públic amb lluminàries LED i introduir xarxes de wifi ciutadà i de fibra òptica.