Barcelona cuida les persones grans

La ciutat compta amb diversos programes per combatre les discriminacions, estereotips i els prejudicis sobre la vellesa

El col·lectiu de la gent gran és probablement un dels més vulnerables de la nostra societat, i Barcelona treballa perquè no quedi desatès. En aquest sentit, la ciutat compta amb una sèrie de mesures per promoure'n el bon tracte. Es tracta de programes pensats per combatre les discriminacions, estereotips i els prejudicis sobre la vellesa, que es tradueixen en una percepció distorcionada de les persones grans, sovint vistes com subjectes passius i com una càrrega social.

D'una banda, Barcelona forma a professionals especialitzats; de l'altra, es realitzen accions de sensibilització de la ciutadania. En aquest últim cas, els objectius són diversos. Entre d'altres: potenciar els valors positius de la vellesa i promoure la seva implicació, informar les persones grans sobre els seus drets i llibertats, revisar i actualitzar el protocol de detecció i intervenció davant de situacions de risc o impulsar la coordinació i col·laboració interinstitucional.

Les estratègies dissenyades busquen, sobretot, protegir els homes i dones grans de possibles situacions de maltractament, refoçant els instruments de prevenció i actuació. Amb tot, Barcelona pretén oferir una mirada positiva de la vellesa i, al final, recordar que és una etapa de la vida que pot reportar grans beneficis a la societat.