Barcelona es proposa avançar cap al residu zero

L’Ajuntament demana a institucions, empreses i ciutadania coresponsabilitat per acostar-se al màxim a l’objectiu que no hi hagi residus

El millor residu és el que no es genera. Aquesta és la divisa que l’Ajuntament de Barcelona proposa que tinguin institucions, empreses i ciutadans per arribar a reduir al màxim els residus i allargar la vida de productes i objectes.

El model de consum basat en l’un sol ús és obsolet, i no satisfà ningú. Ha exigit destinar una gran quantitat de recursos per afrontar la recollida, gestió i tractament de productes, i també per pal·liar els efectes ambientals negatius i per a la salut de les persones que se n’han derivat (emissions contaminants, gasos d’efecte hivernacle, consum d’energia, impactes sobre el paisatge...).

Sortosament, la cultura del reciclatge s’ha estès a la societat. La immensa majoria de ciutadans són ben conscients de la importància de la recollida selectiva -matèria orgànica, vidre, paper i cartró, envasos-, i de fer servir els punts verds -que permeten separar també la resta de fraccions aprofitables-. Però encara hi ha ciutadans que no tenen incorporats aquests hàbits en el seu dia a dia.

Ara Barcelona, en línia amb el que passa en bona part d’Europa, vol posicionar-se com una ciutat compromesa a caminar cap al residu zero, prevenint-ne la generació, augmentant la reutilització de béns de consum i ampliant la recollida segregada de residus a fi de reduir la fracció rebuig i incrementar els residus recuperats de manera selectiva, un tipus de recollida que està estancada en un 37%. Per això l’Ajuntament de la ciutat demana coresponsabilitat a institucions, empreses i ciutadans.

Menys rebuig i més residus recuperats de manera selectiva

La recollida de matèria orgànica a Barcelona va iniciar-se l’any 2003, i set anys més tard arribava a tota la ciutat. Els últims anys també s’ha implantat i millorat la gestió de la recollida comercial, la recollida selectiva als mercats (paper i cartró i matèria orgànica) i s’ha ampliat i consolidat la xarxa de punts verds a la ciutat. Una contribució decisiva per reduir la fracció rebuig i incrementar els residus recuperats selectivament.

Perquè creixin els nivells de recollida selectiva s’han fet actuacions dirigides a prevenir la generació de residus i reduir-ne la càrrega final, i a recuperar i reutilitzar els recursos que no han acabat el cicle de vida i poder seguir altres vies d’aprofitament i gestió. La prevenció en la generació de residus, posada sobre la taula amb el Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-2020, ha ajudat a canviar la mirada respecte a alguns recursos i a reconèixer-ne el potencial de reutilització i reaprofitament per allargar-ne el cicle de vida. Força empreses han comprovat que fabricar nous productes amb materials recuperats és energèticament més eficient que amb materials verges.

INTERCANVI DE ROBA I JOGUINES

Des d’avui, 19 de novembre, fins al dia 27, se celebra la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que té per objectiu donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels estats membres en aquesta matèria, fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d’Europa, fer públiques les tasques fetes pels diversos actors amb exemples concrets de reducció de residus, i fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).

D’entre les activitats que s’organitzen a Barcelona en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus cal destacar Renova la teva roba, una iniciativa d’intercanvi de roba de segona mà: si una camisa o uns pantalons d’un fill nostre han quedat petits i estan en bon estat, per què no els pot utilitzar un altre nen? Hi participen un total de 36 equipaments municipals, fins al 26 de novembre. I també Renova les teves joguines, de les mateixes característiques que l’intercanvi de roba però amb joguines, i durant el període de màxim consumisme. Aquesta iniciativa s’allargarà fins al 29 de desembre; un total de 15 equipaments municipals hi participen. Podeu consultar els equipaments on es fan aquestes activitats a: barcelona.cat/ecologiaurbana.

Aquesta iniciativa vol fomentar la prevenció de residus i el consum responsable entre la ciutadania, promoguda per entitats i equipaments i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. S’organitza, de manera col·laborativa, una xarxa de punts d’intercanvi (de roba, joguines...), que es posen en funcionament, dos cops a l’any, en diferents espais de la ciutat.

D’altra banda, els propers dies s’han organitzat també diverses visites per conèixer com funcionen els fluxos de materials a la ciutat, i com es reintrodueixen en els cicles productius o naturals. La setmana que ve hi ha les següents: Què sura al port de Barcelona? (cada dia s’hi recull una gran quantitat d’envasos, saps d’on provenen?, es poden aprofitar?; dimecres 23 de novembre, d’11 a 13 h al Port de Barcelona); Un material, dos destins (visita combinada a l’Ecoparc de la Zona Franca i a l’empresa Saica; dijous 24 de novembre, de 10 a 13 h); Objectes amb vida extra (ruta per dos punts del barri de Sant Antoni que ofereixen idees per reutilitzar els residus; divendres 25 de novembre, de 10 a 13h), i D’envàs a envàs (taller de construcció d’un pot clauer a partir de materials utilitzats; dissabte 26 de novembre, de 10.30 a 13.30 h). Més informació i inscripcions prèvies a La Fàbrica del Sol ( barcelona.cat/lafabricadelsol).

* PÀGINES D'INFORMACIÓ DE LA CIUTAT REALITZADES AMB LA COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA