Gràcia remodela sis places

Abans que finalitzi el 2014, la plaça del Diamant, del Sol, de la Sedeta, de les Dones del 36, Lesseps i Gal·la Placídia s'endreçaran per generar espais públics de qualitat

Abans que acabi el 2014, el districte de Gràcia haurà renovat sis de les seves places més emblemàtiques: cinc que es troben al barri de la Vila de Gràcia (Gal·la Placídia, Sol, Diamant, Lesseps i Dones del 36) i una del barri del Camp d'en Grassot-Nova Gràcia, la plaça de la Sedeta. Les sis places tenen en comú un ús intens per part dels ciutadans i veïns i veïnes durant totes les hores del dia, i algunes sobretot en franges nocturnes i especialment a l'estiu, un fet que genera un impacte molt fort en la via pública i en els elements que la componen.

Per aquesta raó, totes les operacions que es duran a terme a les places –algunes de les quals ja es troben a la fase final– s'han dissenyat per generar, d'una banda, un espai públic de qualitat renovant, actualitzant i reordenant el mobiliari urbà d'aquests grans centres de trobada, i de l'altra, generar noves sinergies entre els diferents usos que s'hi duen a terme per afavorir la convivència veïnal i la cohesió social. Totes les obres programades s'han dissenyat conjuntament entre els serveis tècnics del districte i les associacions de veïns i veïnes i de comerciants de les places, fent una tasca conjunta per assenyalar les mancances i les necessitats de cadascun dels espais.

Una plaça del Diamant més històrica i literària

La proposta de reforma prevista pel districte va voler acollir les demandes que havien realitzat diverses entitats de la ciutat per al reconeixement de la memòria històrica i literària de la plaça. Per aquest motiu, s'ha treballat un projecte conjunt amb el Taller d'Història de Gràcia –gestor del refugi antiaeri—i la Fundació Mercè Rodoreda que expressi millor el relat històric i literari perquè el visitant de la plaça pugui conèixer en profunditat la càrrega històrica i la seva relació amb l'obra de Mercè Rodoreda.

D'una banda, la intervenció urbana que s'ha previst en aquesta plaça està pensada per endreçar el mobiliari urbà existent de manera que tot l'espai públic quedi més ordenat. Alhora, està previst doblar el nombre d'exemplars d'arbres de gran copa existent a l'actualitat, fins arribar als 18 exemplars, generant més verd a la plaça i afavorir l'aïllament del soroll que impacta a l'entorn.

D'altra banda, s'ha realitzat un projecte arquitectònic monumental per als badalots, les portes d'accés del refugi antiaeri de la plaça, en que es conjuga la memòria històrica i la funcionalitat de les portes, un projecte obra de l'arquitecte Jordi Queralt i en el qual hi ha participat el Taller d'Història de Gràcia. El projecte busca donar protagonisme a aquest element tan important per la història de la Guerra Civil a Barcelona, i alhora recordar-ne les víctimes.

Les places, punt de trobada

Al mes de novembre van iniciar-se les obres de remodelació de la Plaça de la Sedeta, al barri del Camp de'n Grassot de Gràcia, que finalitzarà aquests propers dies, i que convertirà aquesta plaça en un espai més diàfan i obert. El projecte busca que la Plaça de la Sedeta acabi sent el punt de trobada de la vida cultural i lúdica dels veïns i veïnes del barri del Camp d'en Grassot.

L'obra té un pressupost de 491.043 euros i implicarà substituir l'arbrat actual, que està malmetent el paviment; fer una plaça més accessible, sense esglaons i desnivells; així com el canvi d'ubicació de la grada –l'amfiteatre situat a la façana del carrer Pare Claret–, situant-lo a la banda de la façana del Passatge Llavallol. En una segona fase, i un cop finalitzada l'obra de la plaça, s'ha previst la construcció d'un nou equipament, les obres del qual ja estan en licitació, consistent en un Centre d'Atenció i Recursos per a Famílies que, pioner a la ciutat, vol ser referència d'atenció per a aquest col·lectiu a la ciutat.

L'obra de remodelació de la plaça de la Gal·la Placídia, afectada durant molt de temps per les obres d'ampliació de l'estació de Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, va iniciar-se a l'octubre passat, en l'àmbit de la part central. Amb un pressupost de 2,24 milions d'euros, l'actuació en tot l'àmbit comprès entre la Travessera de Gràcia, la Via Augusta i el carrer de Sant Marc implicarà guanyar 1.665 m2 de superfície útil pels vianants, fins arribar als 7.600 m2, creant un gran espai d'estada a nivell del barri i que el carril existent es converteix en un vial d'accés restringit. A la plaça es crearà un gran espai d'estada i d'activitats per a gent de totes les edats, es renova íntegrament la zona de jocs infantils, així com l'enllumenat públic i la pavimentació.

La Plaça del Sol, al barri de la Vila de Gràcia, serà objecte d'una intervenció basada en la renovació de mobiliari urbà, que inclou els escocells, l'arbrat i les escales d'accés a l'aparcament que hi ha al subsòl de la plaça. Aquesta intervenció es desenvoluparà l'últim trimestre de l'any i té un pressupost previst de 324.000 euros. Alhora, i d'acord amb les demandes dels veïns, es procedirà a la retirada de la pèrgola situada a la banda Llobregat de la plaça, que ara està molt malmesa.

Les obres de la plaça de les Dones del 36 van ser motivades per la necessitat de renovar el sistema de clavegueram, el mal estat del qual va provocar diversos problemes de filtració d'aigua. Aquest fet va aprofitar-se per executar d'altres millores a la plaça, com la millora del paviment i l'enjardinament, així com la renovació de la zona de jocs infantils. Aquesta operació acabarà al voltant de Setmana Santa i té un cost de 176.000 euros. Pel què fa a Lesseps, el compromís del departament de Territori de la Generalitat de restituir l'espai ocupat pel pou d'atac de la línia 9 a la plaça Lesseps va permetre al districte de Gràcia realitzar diverses millores definitives a l'espai, amb l'objectiu de millorar aquest espai, d'acord amb les demandes veïnals.