BARCELONA ARA

L’economia social, una estratègia de doble valor

L’aliança entre l’administració pública i les empreses i entitats socials és clau per poder desenvolupar projectes que cerquin tant la riquesa econòmica com la social

Generar valor econòmic a partir d’impulsar les oportunitats laborals de les persones amb vulnerabilitat social o bé mitjançant projectes empresarials que reverteixin en el benestar dels ciutadans. Aquesta és l’aposta que ha fet l’Ajuntament de Barcelona en una estratègia que fomenta tant l’economia com el benestar social. El punt més important per poder tirar endavant aquesta estratègia és la cooperació público-privada, és a dir, el treball compartit que estan duent a terme l’Ajuntament i les diferents empreses i entitats socials de la ciutat.

La creació de la Xarxa d’Economia Social de Barcelona (XESB) és un dels vectors importants en aquest pla del govern municipal. El XESB acull 581 organitzacions de la ciutat, entre entitats socials, col·legis professionals, sindicats, universitats i altres organitzacions, que treballen conjuntament amb l’Ajuntament per la posada en marxa de projectes que promoguin la inclusió social a la ciutat. El fet d’unir totes aquestes organitzacions en un mateix espai permet que entitats i empreses també puguin col·laborar entre elles, oferint programes conjunts destinats a més de 75.000 persones que tenen dificultats a l’hora d’entrar en el mercat laboral.

El tercer sector, en sintonia amb l’administració

La Taula del Tercer Sector és una altra de les plataformes amb més pes en aquesta línia de cooperació de les entitats amb el govern municipal. De fet, gràcies al treball conjunt entre les dues parts, s’han pogut desenvolupar diferents projectes, com els Bons Compromís, que donen incentius a les empreses que contractin persones en situació d’atur o amb risc d’exclusió social, o la Targeta Barcelona Solidària, que dota d’ajuts econòmics les famílies amb menys recursos perquè puguin gastar-los en alimentació.

L’Ajuntament, veient la importància de la Taula del Tercer Sector, ha decidit ampliar la subvenció a aquesta plataforma, i durant el 2014 ha invertit 12,6 milions d’euros, una xifra que suposa un augment del 228,56% respecte a la inversió de fa quatre anys, que va ser de 3,8 milions d’euros.

PROJECTES D’ECONOMIA SOCIAL

PROGRAMA PERSONALITZAT PER A LA RECERCA DE FEINA

El PROPER (Programa Personalitzat per a la Recerca de Feina) és una iniciativa que ja té gairebé dos anys de recorregut i que ha permès, juntament amb l’altre programa per trobar feina que també coordina l’Ajuntament de Barcelona, el PISL (Programa d’Inserció Sociolaboral), ajudar més de 2.000 persones a formar-se en el món laboral.

El programa PROPER, que està dirigit a les persones que estan en situació d’atur i tenen greus problemes per inserir-se en el mercat laboral, ofereix formació en competències tant laborals com personals, fent especial èmfasi en el sector que sembla que té més futur en el món laboral: el sector TIC. Tot i així, les dades actuals demostren que la gent que troba feina en acabar aquesta formació -279 persones del programa PROPER en l’últim any- es decanta pel sector de l’hostaleria, el turisme i el comerç.

IMPACT HUB BARCELONA

Inaugurat el juny del 2014, l’Impact Hub Barcelona és un nou espai situat a la plaça Reial que pretén convertir-se en un lloc de referència tant local com internacional per a institucions i emprenedors socials. Aquest espai ha de servir per generar nous projectes econòmics i empresarials que tinguin un impacte sostenible en la societat, és a dir, per obrir nous projectes que tinguin com a fonament millorar la vida dels ciutadans. L’objectiu és que puguin crear-se sinergies entre les diferents empreses socials que s’acullin en l’Impact Hub Barcelona.

L’edifici de l’Impact Hub és un dels 54 centres que hi ha a tot el món -el tercer a Espanya, després dels centres instal·lats a Madrid i a Sant Sebastià- que formen una xarxa que compta amb més de 7.000 professionals que treballen per generar riquesa a partir del que anomenen impactes socials positius.

PROJECTES PER A EMPRENEDORS

Barcelona Activa, una organització lligada a l’Ajuntament que treballa per promoure el món laboral i empresarial de la ciutat, va engegar a finals del gener d’aquest any un programa per a emprenedors que estiguin començant un projecte d’àmbit social. El programa ofereix formació -en temes com la gestió de recursos, finançament ètic o inversions amb impacte social-, assessorament personalitzat i suport per fer el pla d’empresa a 19 projectes o bé de persones o equips amb vocació empresarial i social, o bé d’entitats socials que vulguin engegar una activitat econòmica per generar ingressos, i així poder invertir més recursos en el seu projecte social.

Els tres millors projectes de tots els que participin en el programa rebran una ajuda econòmica de 3.000, 6.000 i 12.000 euros respectivament per a una inversió inicial. El guanyador podrà, a més, tenir un espai per desenvolupar el seu pla d’empresa a l’Impact Hub Barcelona.

Més continguts de