Nou impuls a l’economia més social i al servei de les persones

L’Ajuntament de Barcelona activa aquest any dos grans programes de subvencions, per un import global de 2 milions d’euros, per reforçar els projectes i empreses amb vocació de retorn social

Reforçar els projectes i empreses que contribueixen a crear ocupació estable i de qualitat, que ajuden a reduir les desigualtats socials i territorials i impulsen una nova economia més plural i sostenible. Aquest és el propòsit de dos grans paquets de subvencions que atorga enguany l’Ajuntament de Barcelona, d’un import global de gairebé 2 milions d’euros. Les sol·licituds es poden fer fins al 27 de juny.

El primer gran paquet, d’Impuls Socioeconòmic del Territori, va dirigit a persones físiques i persones jurídiques que impulsen projectes a la ciutat de Barcelona que tenen una vocació o retorn social que millori la qualitat de vida de les persones i redueixi les desigualtats socioeconòmiques. Aquests projectes poden ser endegats per empreses, persones emprenedores, empreses, cooperatives, entitats vinculades a les economies comunitàries o individuals.

La finalitat d’aquests ajuts econòmics és aportar els recursos necessaris als barris i als districtes de la ciutat a través dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica per fer-la sostenible en el temps i fer la ciutat més resilient a les fluctuacions econòmiques, i al mateix temps fomentar projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

És precisament aquesta vocació de retorn social la filosofia de les subvencions per a projectes d’economia social i solidària, el segon gran paquet de subvencions que atorga aquest 2017 l’Ajuntament de Barcelona.

“És molt necessari i positiu orientar l’acció pública cap al que es coneix com a economia social perquè el sistema econòmic també contribueix a augmentar o a reduir les desigualtats. Per tant, quan l’administració pública opta per promoure o enfortir l’economia social, també ho està fent cap a un sistema econòmic més just”, afirma Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Illa remarca que hi ha diverses formes en què l’Ajuntament dona suport a les entitats i empreses de l’economia social i solidària. “A través de subvencions i convenis, i a través de concerts i concursos. A més, hi ha una altra via de suport, també molt important, a través de la contractació pública. És molt important que l’Ajuntament decideixi fer la prestació de serveis a través d’empreses d’economia social i solidària, que formen part d’un model econòmic arrelat al territori i no especulatiu. Sense l’impuls de l’administració hi ha moltes iniciatives d’economia social i solidària que no es podrien dur a terme. A més -subratlla Oriol Illa-, l’Ajuntament també actua com a empresa i pot exigir una mirada més social a les empreses del sector privat que contracta; l’Ajuntament de Barcelona és un referent per a altres ajuntaments i empreses a l’hora d’incloure, per exemple, clàusules socials, en aspectes com ara la inserció laboral ”. Això és exigir o proposar que un tant per cent dels treballadors de l’empresa que es contracta siguin de col·lectius amb dificultats d’inserció laboral.

L’economia social i solidària té un protagonisme creixent a Barcelona. Actualment (dades del 2016) a la ciutat hi ha 4.718 iniciatives socioeconòmiques que, per la seva forma jurídica, s’engloben dintre de l’economia social i solidària. Hi ha a Barcelona 2.400 entitats del tercer sector social, 1.197 societats laborals, 861 cooperatives i 260 iniciatives d’economia comunitària. Entre totes sumen més de 53.000 persones contractades, més de 100.000 persones voluntàries, més de 500.000 sòcies de consum i 113.000 mutualistes. Trobem iniciatives d’economia social i solidària en tots els sectors d’activitat econòmica, des de l’energia fins a la cultura o l’alimentació.

AJUTS PER A L'IMPULS SOCIOECONÒMIC DEL TERRITORI

Els Ajuts per a l’Impuls Socioeconòmic del Territori preveuen un màxim del 80% del pressupost de cada projecte presentat, per un import que pot arribar als 50.000€, depenent de la magnitud dels projectes. Un tret diferencial de la convocatòria és l’ampli ventall de beneficiaris possibles i que se subvencionen projectes concrets i no entitats. Ales xarxes es pot seguir amb l’etiqueta #impulsemelquefas.

Abans de posar en marxa aquesta línia d’ajuts, s’ha fet un treball extens de diagnosi amb els agents de cada barri per detectar possibles iniciatives o projectes susceptibles de poder arrencar gràcies a aquest finançament municipal, i que fins ara no es podien beneficiar de les línies existents.

La convocatòria de Subvencions per a l’Impuls Socioeconòmic del Territori inclou 5 modalitats d’ajuts:

1. Ocupació als territoris. Dirigits a projectes per impulsar l’ocupació, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables a l’atur per incrementar la seva ocupabilitat i superar situacions de subocupació i “pobresa laboral”.

2. Emprenedoria individual i col·lectiva als territoris. Dirigits a projectes que promoguin l’emprenedoria de proximitat, arrelats als territoris, liderats per col·lectius vulnerables i adreçats a abordar problemes de l’entorn comunitari.

3. Empresa mercantil i empresa cooperativa als territoris. Dirigits a projectes que promoguin i impulsin l’activitat econòmica que tinguin un impacte positiu sobre la cohesió social i la convivència en els barris de la ciutat.

4. Economies comunitàries i innovació social. Dirigits a projectes de suport al desenvolupament d’activitat socioeconòmica en l’àmbit de l’economia social i solidària i/o processos d’acció comunitària.

5. Innovació social digital als territoris. Dirigits a projectes que impulsin l’ús de la tecnologia oberta i la fabricació digital per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris. Adreçats a comunitats de ‘makers’ i creadors de programari de codi obert.

AJUTS PER A LA PROMOCIÓ I REFORÇ DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Els projectes destinataris d’aquesta convocatòria són entitats i empreses que s’englobin en el tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives públiques o privades. I també agrupacions de persones de projectes d’economia comunitària o col·laborativa de procomú no formalitzats jurídicament. Se subvencionarà un màxim del 80% del pressupost dels projectes, amb un import màxim de les subvencions, que anirà entre els 3.000 € i els 15.000 € segons la modalitat. En total s’hi destinaran 600.000 €. Es preveu poder ajudar a impulsar més d’un centenar de projectes. A les xarxes socials, l’etiqueta és #subvencionsESS.

La convocatòria de Subvencions per a l’Impuls i Reforç de l’Economia Social i Solidària (ESS) té 4 àmbits temàtics de projectes subvencionables:

1. Accions de formació i acompanyament. Dirigits a projectes i accions formatives i educatives de promoció dels valors de l’ESS, acompanyament per a la posada en marxa de projectes d’ESS, formació interna i/o externa concreta per a entitats de l’ESS i suport a la gestió i consultoria per a la constitució de formes jurídiques pròpies de l’ESS.

2. Despeses de finançament. Preveu cofinançar els costos de formalització de préstecs i/o de finançament derivats del desenvolupament de nous projectes i/o entitats de nova creació, sempre que es formalitzin amb entitats de finances ètiques o cooperatives.

3. Accions de comunicació, divulgació o recerca. Dirigits a millorar la comunicació i divulgació dels projectes d’ESS, i a la difusió, recerca i conscienciació de l’ESS com a agent rellevant en la transformació social.

4. Millora d’equipaments i recursos. Destinats principalment al suport per a l’obtenció de llicències d’activitats de projectes d’Economia Social i Solidària.