Noves mesures de foment de l’ocupació i de dinamització del comerç de proximitat a Nou Barris

S’ha posat en marxa el Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021, que està dotat amb un pressupost inicial de dos milions d’euros

Nou Barris ja no són nou barris, sinó tretze: Torre Baró, la Guineueta, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Vilapicina i Torre Llobeta, Prosperitat, Porta, Can Peguera, Vallbona, Verdum, les Roquetes, Canyelles i Ciutat Meridiana. Barris que tenen unes quantes característiques comunes: van créixer exponencialment amb la gran onada d’immigració que va arribar a partir de 1960. Dissortadament, els darrers anys també han experimentat un altre tret comú: la seva activitat econòmica ha anat afeblint-se.

Un dels sectors econòmics que pateix més és el del comerç de proximitat, que és, sens dubte, un “actor” molt important en la vida del districte, no només perquè genera llocs de treball i satisfà necessitats, sinó també perquè juga un paper molt rellevant en el foment de la convivència i la seguretat als barris. Sovint els comerços ajuden a detectar problemàtiques socials, satisfer urgències, alerten d’esdeveniments que afecten l’ús de l’espai públic o ofereixen suport emocional a persones que viuen soles. A més, també tenen un paper de reforç de les entitats i de les manifestacions culturals dels barris mitjançant la participació conjunta en projectes i esdeveniments de la comunitat.

Per potenciar el desenvolupament del comerç de proximitat, però també els projectes d’economia social i solidària, i fomentar l’ocupació de qualitat, amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat, s’ha posat en marxa el primer Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021.

Ambiciós full de ruta de 6 anys

Es tracta d’un ambiciós full de ruta de sis anys que integra un conjunt d’intervencions que impulsen els diferents actors de Nou Barris, tant de l’administració pública com del teixit social i comunitari o els agents econòmics. L’actuació que preveu el pla, dotat amb un pressupost inicial mínim de 2 milions d’euros, s’ha definit a partir de la diagnosi dels indicadors socioeconòmics, les necessitats socials i veïnals i les potencialitats de Nou Barris. “Tenim la necessitat que els equips tècnics de l’Ajuntament vagin als districtes a acompanyar la gent que ho està passant pitjor, donant eines per enfortir el teixit productiu dels barris i així combatre aquests procés de creixement de les desigualtat i la precarització”, afirma el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Gerardo Pisarello, “el pla té com a objectiu fonamental afavorir l’ocupació de qualitat, reforçar el comerç de proximitat i en termes generals l’activitat econòmica al districte”.

El nou Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris fa especial èmfasi en l’impuls de l’ocupació dels veïns en situació d’atur i de promoció del treball digne. En aquesta línia, es crearà un nou Espai per a l’Ocupació i l’Activitat Econòmica a Nou Barris (vegeu el requadre). S’incrementaran els dispositius i projectes d’impuls de l’ocupació dirigits als col·lectius més vulnerables i amb menys autonomia a l’hora de buscar feina i que combinen orientació laboral, formació i, en alguns casos, programes de formació-treball que comporten un període de contractació laboral. S’està fent una radiografia sobre les condicions laborals de les persones que resideixen al districte per poder dissenyar accions específiques, conjuntament amb les organitzacions sindicals, d’informació i assessorament amb l’objectiu de promoure un entorn laboral de qualitat i lluitar contra la precarietat del mercat de treball.

Quatre grans sectors

D’acord amb les necessitats detectades al districte, les possibilitats del territori i la capacitat de generar oportunitats d’inserció laboral, el nou Pla estableix nombroses accions en quatre grans sectors: el de les cures i atenció a les persones, els elements culturals -el patrimoni històric i la ubicació geogràfica fan de Nou Barris un entorn atractiu per a projectes de lleure, esports, cultura i educació-, els oficis d’artesania, reparació, manteniment i confecció, a més del desenvolupament del comerç de proximitat -especialment el de productes com ara carnisseria, xarcuteria i peixateria-, i finalment, la sostenibilitat, mitjançant activitats de conservació del medi ambient i d’economia circular, com la jardineria i el treball forestal o agroecològic. Aquest darrer sector, el vinculat a la sostenibilitat, també pot oferir oportunitats de reorientació a professionals d’altres oficis, com ara el de la construcció.

Amb 48 entitats

“El Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021 és fruit d’un procés d’anàlisi, reflexió i debat amb representants de 48 entitats presents al territori i recull 38 mesures que s’han definit tenint en compte les dinàmiques que cal revertir i les potencialitats del districte”, explica Glòria Lacruz, tècnica de desenvolupament de proximitat a Nou Barris de Barcelona Activa. “Aquest model de desenvolupament econòmic respon a les noves línies estratègiques de Barcelona Activa, que aposta per impulsar actuacions en clau de proximitat i en coordinació amb els actors del territori. Per definir i compartir aquesta estratègia econòmica, es va constituir a l’inici de l’elaboració del Pla la Taula d’Activació Econòmica de Nou Barris, formada per Barcelona Activa, el districte de Nou Barris, el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, la direcció de Comerç i la iniciativa municipal del Pla de Barris”, remarca Lacruz. D’altra banda, la regidora de Nou Barris, Janet Sanz, afirma que “l’Ajuntament ha de treballar per a l’enfortiment de drets i oportunitats”, i que “des de Barcelona s’ha de treballar amb els districtes que presenten un atur més alt i respondre des del lideratge públic amb la garantia dels drets laborals i la qualitat de l’ocupació”.

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris és un instrument que comparteixen els sis districtes de la ciutat, aprovats ja en el cas de Ciutat Vella i Sant Andreu, juntament amb Nou Barris i en procés d’elaboració a Sant Martí, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó.

UN NOU ESPAI D’OCUPACIÓ I ACTIVITAT ECONÒMICA

El març de l’any que ve està previst que obri a Nou Barris un nou Espai d’Ocupació i Activitat Econòmica. Aquest espai, que estarà ubicat al carrer Vilalba dels Arcs, 39-41, neix amb el propòsit d’oferir serveis d’orientació laboral, així com accions de formació per a la recerca de feina, als ciutadans de Nou Barris. El nou espai tindrà també un punt d’assessorament per a la creació d’empreses i l’impuls de projectes socioeconòmics liderats per persones de la zona o que tinguin un impacte positiu al districte. També prestarà serveis d’informació, orientació i formació als agents econòmics del territori que necessitin suport per reorientar o consolidar les seves iniciatives.

NOU BARRIS, UN DELS DISTRICTES MÉS PERJUDICATS PELS EFECTES DELA CRISI

Nou Barris és un dels districtes més perjudicats pels efectes de la crisi dels darrers anys. Per això l’Ajuntament du a terme un conjunt d’actuacions per millorar la inserció laboral dels veïns, en especial de les persones aturades de llarga durada, les dones en situació de vulnerabilitat i el col·lectiu de joves.

La taxa d’atur registrat de Nou Barris és del 10,4% (desembre de 2016), i és el districte amb més pes de desocupació de la ciutat. Barris com Trinitat Nova o Ciutat Meridiana dupliquen la mitjana d’atur de Barcelona.

Pel que fa a col·lectius d’especial atenció, cal tenir en compte que el 42,5 % de les persones aturades fa més de 12 mesos que estan sense feina. També a Nou Barris, juntament amb Sants-Montjuïc, és on es concentra més població jove que ni estudia ni treballa, un conjunt de persones que l’any passat representava a Barcelona l’11,4%.

Cal destacar, d’altra banda, que el nombre de locals buits dedicats a comerç i serveis és, amb un 21%, 5punts percentuals superior a la mitjana de ciutat. I pel que fa a les iniciatives d’economia social i solidària, les existents a Nou Barris són només un 6% del total de Barcelona, cosa que situa Nou Barris, juntament amb el districte de Sant Andreu, en els dos que tenen menys pes a la ciutat en aquest tipus d’iniciatives. El districte de Nou Barris s’enfronta a la necessitat de preservar l’economia de proximitat existent al territori i al mateix temps, promoure la creació de nova activitat econòmica.

*PÀGINES D'INFORMACIÓ DE LA CIUTAT REALITZADES AMB LA COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA