Objectiu: recuperar espai públic de Barcelona per a l’ús de la ciutadania

Un conjunt d’iniciatives ciutadanes tenen el propòsit de recuperar espai públic per a usos que potencien la vida comunitària, la millor estratègia per reduir la contaminació sonora i atmosfèrica

Una de les molèsties principals d’una gran ciutat és la contaminació, tant sonora com atmosfèrica. Barcelona no n’és una excepció. Per reduir-la, no hi ha res més eficaç que la disminució del trànsit rodat, amb el conseqüent augment de l’espai per a la mobilitat no motoritzada -vianants i bicicletes- i de la possibilitat de fer vida al barri: passejar, jugar, organitzar activitats a l’aire lliure...

A la ciutat de Barcelona s’estan duent a terme un conjunt d’iniciatives ciutadanes que tenen el propòsit de recuperar espais que fins ara eren “ocupats” per cotxes, motos, autocars, autobusos, camions... per a usos que potencien la vida comunitària. Una d’aquestes iniciatives és la que es durà a terme a l’avinguda de Roma, on es faran activitats com ara conrear uns horts, compostatge... en més de 2.000 m de l’avinguda. “Les activitats comptaran amb la participació dels alumnes de l’escola Els Llorers i l’escola bressol L’Arbret, i també dels pares i mares i dels veïns que ho desitgin. Un centenar d’alumnes faran aquestes activitats de “transformació urbana”, que formaran part del seu currículum escolar”, diu Martí Ardanaz, de l’Associació Jardins d’Emma, dedicada a Estratègies d’Ecologia Urbana Comunitària, impulsora d’aquesta proposta, que fa un munt d’activitats per “renaturalitzar” la ciutat, com ara tallers d’horticultura a l’interior d’illa de l’Eixample, format pels carrers Viladomat, Consell de Cent i Diputació (els Jardins d’Emma). “Cal que hi hagi menys cotxes als carrers de la ciutat per reduir la contaminació, de l’aire i acústica. Cal augmentar els ecosistemes vegetals productors d’oxigen i absorbidors de CO 2, i que en aquests ecosistemes també siguin protagonistes l’aigua, la fauna i la flora”, sosté Martí Ardanaz.

Una altra de les experiències exitoses per recuperar l’espai públic per als ciutadans és la que està experimentant el carrer Pere IV. El que era l’antiga carretera de Mataró, molt transitada en els dos sentits, amb voreres estretes, serà una via cívica, on els vianants i les bicicletes tenen prioritat de pas en detriment dels vehicles. De moment ja s’ha fet el tram central, el que va del carrer Roc Boronat al carrer Bilbao. La transformació del llarg carrer Pere IV l’està impulsant la Taula Eix Pere IV, plataforma ciutadana vinculada a l’Associació de Veïns del Poblenou. “Seguint el lema Cooperar per fer ciutat, proposem que el carrer Pere IV sigui un potent eix cívic articulador de tots els barris del Poblenou, connectant el Besòs amb la Ciutadella”, diu Salvador Clarós, president de l’Associació de Veïns del Poblenou, i afegeix que “la conversió de Pere IV en un eix cívic no és només una estratègia de barri sinó de districte i de ciutat. L’estratègia de l’Eix Pere IV es complementa amb accions ciutadanes de suport a les superilles i el transport públic col·lectiu, i també per a la recuperació de l’activitat cívica, cultural, el comerç i l’economia social i cooperativa, que s’havia anat perdent”.

La mobilitat, principal causant dels problemes de qualitat de l'aire

La contaminació atmosfèrica és un problema greu de salut a les ciutats europees, responsable de 300.000 morts prematures, segons l’Agència de Medi Ambient de la UE. A Barcelona hi ha poques puntes al llarg de l’any que superin els nivells de NO 2 (diòxid de nitrogen) i PM 10 (partícules de diàmetre inferior a 10 micres) que l’OMS i la UE consideren que són nocius per a la salut, tres de mitjana, però els elevats valors mitjos anuals fan palesa la necessitat de mesures estructurals per reduir les emissions de manera estable i permanent de gener a desembre.

Els estudis realitzats indiquen que el sector de la mobilitat és el principal causant dels problemes de qualitat de l’aire a la ciutat i el trànsit rodat el major contribuïdor als nivells d’immissió de NO 2 i PM 10. A més, els mapes d’immissió mostren que les zones amb nivells contaminants més elevats són les que pateixen més trànsit de vehicles, especialment a la zona de l’interior de les rondes.

Amb aquesta diagnosi, la reducció del trànsit rodat és imprescindible per millorar la qualitat de l’aire. En episodis de contaminació aquesta necessitat s’accentua per pal·liar els efectes negatius en la salut dels veïns i veïnes. A més, alliberar l’espai públic de la presència de vehicles permet recuperar-lo en benefici de les persones, pel gaudi i per seguretat. Per fer-ho, però, cal abordar també un canvi del model de ciutat més pacífic i amable amb els vianants, que aposti per la mobilitat lliure de fums tot l’any.

BARCELONA RESTRINGIRÀ LA CIRCULACIÓ DELS VEHICLES MÉS CONTAMINANTS

Més de dues-centes ciutats d’Europa ja disposen de zones de baixes emissions, en les quals es restringeix l’accés als vehicles que resulten més contaminants, com una de les mesures més efectives a favor de la qualitat de l’aire. Seguint l’exemple d’aquestes ciutats, a partir de l’1 de desembre a Barcelona entra en vigor la nova Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona per protegir l’atmosfera en un àmbit de molta densitat de trànsit i mobilitat molt concentrada, amb restriccions de circulació per als vehicles més contaminants que aniran acompanyades de mesures de foment del transport públic.

En cas d’episodi per contaminació de NO 2, es restringirà el trànsit dels vehicles més contaminants, els que no disposen de l’etiqueta ambiental de la DGT, en la Zona de Baixes Emissions (Barcelona -excepte els barris de Vallvidrera, el Tibidabo, les Planes, la zona industrial de la Zona Franca i les mateixes rondes-, part dels municipis de l’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià de Besòs, i els barris de Cornellà i Esplugues de Llobregat que es troben situats a l’interior del perímetre de les rondes).

Fases d’aplicació

El protocol preveu diferents fases d’aplicació. La primera, a partir de l’1 de desembre del 2017, afectarà els turismes que no disposin de les etiquetes ambientals Zero, Eco, C i B de la Direcció General de Trànsit (DGT), és a dir, els turismes que siguin de benzina anteriors a l’any 2000 i els dièsel anteriors al 2006. També es restringirà el trànsit a les furgonetes anteriors a Euro 1 (anteriors al 1994).

Queden exempts permanentment tots els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d’emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari), independentment de l’etiqueta de la DGT que tinguin.

Queden exempts temporalment totes les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, independentment de l’etiqueta DGT de què disposin. Aquestes exempcions temporals es revisaran durant el 2018.

L’objectiu del protocol és que els nivells de contaminació atmosfèrica de l’aire de Barcelona no superin els establerts per la UE i els recomanats per l’OMS per evitar els efectes nocius que tenen per a la salut. Es calcula que a Barcelona es podrien evitar 659 morts prematures a l’any. La inhalació de partícules agreuja algunes malalties i els infants, la gent gran, les persones amb malalties cardíaques o pulmonars, les persones amb asma i les dones embarassades en pateixen més els efectes.

*Pàgines d'informació de la ciutat realitzades amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona