Publicitat
Publicitat

Les noves mesures de contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona premien l’empresa socialment responsable

L’Ajuntament, juntament amb una vintena d’entitats i organitzacions, elabora la ‘Guia de contractació pública social’, que recull els objectius que cal complir

Afavorir la igualtat de gènere, vetllar pels salaris dignes i la contractació estable, i per la protecció de les petites i mitjanes empreses, claus en l’economia de la ciutat, són alguns dels principals objectius de la nova Guia de contractació pública social, que ha estat elaborada per l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb una vintena d’organitzacions i entitats. La guia és, doncs, el resultat del debat i el consens amb els sectors empresarials, sindicats, associacions i entitats ciutadanes.

La Guia de contractació pública social vol ser l’instrument per impulsar la contractació pública socialment responsable. Incorpora objectius de millora de les condicions laborals, de justícia social, de foment de la petita i mitjana empresa i de l’economia social i cooperativa, entre altres clàusules.

Es tracta de la guia d’aquestes característiques més avançada de l’Estat i pot servir de referent per a molts municipis i altres administracions de l’Estat. A la vegada, la guia pot ser una eina de pressió per a la legislació espanyola perquè inclogui en la nova llei de contractes del sector públic unes consideracions socials més avançades.

Mesures d’inclusió social i drets laborals

Cada any l’Ajuntament adjudica 590 milions d’euros en béns i serveis (gairebé la quarta part del pressupost) i genera milers de llocs de treball i un alt volum de contractes que aboquen milions d’euros a l’economia de la ciutat. En total hi ha 12.830 contractes fets per l’Ajuntament de Barcelona.

El Govern municipal considera que aquest potencial s’ha de posar al servei de la millora general de les condicions laborals i mediambientals dels sectors productius, promovent el bé comú i donant suport a les petites i mitjanes empreses, que són les que componen el cos central de l’activitat de Barcelona.

En aquest sentit, la nova guia concreta mesures d’inclusió social i vetlla per la diversitat funcional i pels principis d’igualtat entre homes i dones, exigint el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims a les empreses licitadores. També impulsa un model de negoci basat en salaris dignes i contractació laboral estable, i incorpora criteris a favor de l’ocupació de persones aturades i en situació d’exclusió social. Preveu també la contractació reservada a favor de centres especials de treball i empreses d’inserció social, així com d’altres entitats sense ànim de lucre, i promou el paper de les empreses d’economia social.

A més, en casos en què l’Ajuntament treballa amb empreses subcontractades, es garanteix el pagament directe al subcontractista si no rep el preu que li correspon en el termini legal per motiu de morositat del contractista, amb l’objectiu de protegir els drets laborals de la petita i mitjana empresa.

La guia inclou també mecanismes de participació social en la contractació pública (en el procés de valoració d’ofertes es pot demanar la col·laboració d’organitzacions socials representatives), drets socials (igualtat de gènere, conciliació del temps laboral, familiar i personal, accessibilitat universal...) i mesures d’impuls de l’economia cooperativa, social i solidària.

LES ENTITATS PARTICIPANTS OPINEN

Joan Carles Gallego, Secretari general de Comissions Obreres de Catalunya
“Fa temps que els sindicats alertem que l’ús de la valoració econòmica de contractes o proveïments com a element determinant en la selecció d’ofertes dels recursos públics obvien aspectes com la igualtat, la sostenibilitat, la qualitat, la integració i compensació, els drets personals i laborals i l’equilibri territorial i social. Valorem positivament la nova Guia de contractació pública i el compromís assolit per empreses, entitats i organitzacions per aplicar-la, ja que dota de sentit públic l’ús de fons públics i qüestiona que l’externalització de responsabilitats vagi a càrrec de l’augment de precarietat. Cal estendre aquest compromís a altres municipis, a l’àrea metropolitana i a l’administració de la Generalitat”.

Joana Amat,Presidenta de la Fundació FIDEM
“Des de la Fundació FIDEM, que té entre els seus principals objectius treballar per aconseguir la igualtat real entre home i dona, trobem molt positiu que a la nova Guia de contractació pública s’hi hagi introduït no només la igualtat de gènere sinó també la conciliació coresponsable del temps. Creiem que les administracions públiques poden ajudar molt a fomentar que les empreses incloguin aquests aspectes. Hem demanat especialment que s’estableixin sistemes de seguiment perquè el que diu la guia no quedi només en el paper sinó que es dugui realment a terme”.

UNA CONTRACTACIÓ RESPONSABLE PER UNA ECONOMIA SOSTENIBLE

Article de Gerardo Pisarello , primer tinent d’alcaldia

Construir una Barcelona pròspera i alhora justa és un dels objectius del govern municipal. I per aconseguir-ho, cal promoure un desenvolupament econòmic sostenible. L’administració municipal té competències limitades en aquesta matèria. Però disposa d’una eina potent per incidir en les formes de produir i consumir a la ciutat: la contractació pública.

L’Ajuntament acaba d’aprovar una guia que suposarà un canvi substancial en la forma en què compra productes o encarrega la gestió de serveis. L’objectiu és doble: d’una banda, facilitar que les PIMES, les entitats del tercer sector i les cooperatives puguin accedir amb més facilitat a la contractació pública. D’altra, garantir que totes les empreses que contractin amb l’Ajuntament, petites i grans, incorporin criteris socials, d’igualtat de gènere, d’inclusió o de conciliació en el seu funcionament.

La guia és el resultat d’un procés en el qual hi han participat una vintena d’entitats. Sindicats, associacions empresarials i entitats veïnals i socials han treballat per acordar-la. I ara podran fer seguiment de la seva aplicació a la Taula de Contractació Pública.

Amb aquest document hem anat fins a on ens permet la llei. I ens hem compromès amb algunes mesures reclamades per les PIMES, com el pagament directe als subcontractistes en cas de morositat del contractista. Som conscients que hem d’anar més enllà. Per això seguim reclamant la transposició de la directiva de la UE 24/2014, que amplia les possibilitats de la contractació social. I continuarem defensant l’autonomia i la suficiència financera de les autoritats locals.

Aquesta guia no és una mesura aïllada. És una peça més del nou pacte social que Barcelona necessita. Per no repetir els errors del passat i per construir una economia més diversa, més sostenible i amb més confiança en si mateixa.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de