Els germans Cierco demanen a l’AREB l’aturada del procés de resolució de BPA

Adverteixen l’agència que “en cas de cedir o traspassar a tercers els actius del banc intervingut, els membres de l’organisme públic poden incórrer en una negligència greu”

Els accionistes majoritaris de BPA, els germans Cierco, han advertit l’AREB que de seguir amb el procediment de resolució del banc, els membres de l’organisme podrien “incórrer en una negligència greu”. A més, segons han assegurat mitjançant un comunicat a la premsa, els responsables “haurien de respondre personalment” davant la justícia.

Els Cierco volen, amb aquest moviment, aturar el procés de resolució del banc del qual són accionistes majoritaris i la venda de Vall Banc, ja que consideren que “la dispersió del patrimoni que es pretén podria impedir el compliment d’eventuals resolucions judicials favorables als seus interessos”. Els seus representants legals ja es van posar en contacte amb el president del consell d’administració de l’AREB, Albert Hinojosa, el 16 de setembre per demanar-li que aturés el procés iniciat i ara han estat els dos màxims accionistes directament els que ho han fet.

A la carta que han enviat a Hinojosa, haurien apel·lat a les diferents accions judicials en curs i els recursos contra l’obertura del procediment de resolució, contra la valoració econòmica del banc intervingut o contra la creació de Vall Banc, el banc pont, així com a la reclamació econòmica pels danys i perjudicis. Si finalment acabessin guanyant alguna o totes aquestes batalles judicials els Cierco consideren que dispersant els actius de BPA “s’haurà procedit a menystenir les decisions que pugui adoptar la jurisdicció administrativa en les impugnacions contra els actes i les decisions de l’AREB. Menysteniment que al nostre entendre és un supòsit de negligència greu”.

Des del Grup Cierco s’ha criticat també que el procés de venda de Vall Banc s’hagi anunciat a través d’un comunicat a la premsa, “sense que hi hagi cap decisió formal publicada pels canals que garanteixin la concurrència pública i el principi de publicitat en el sentit legal del terme que hauria de regir qualsevol de les decisions adoptades pels organismes públics. I més encara quan es tracta, suposadament, del procés de subhasta d’una entitat bancària intervinguda”, han conclòs.