PLA D'ÚS I GESTIÓ

El Govern vol obrir Cabrera a "esdeveniments", en contra d'ecologistes i Agents de Medi Ambient

El Patronat de Cabrera ha aprovat l'esborrany del nou pla d'ús i gestió del Parc Nacional, que se sotmetrà ara a exposició pública

El Patronat de Cabrera s'ha pronunciat avui favor de l'esborrany del nou Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Nacional de Cabrera. Ho ha fet amb catorze vots a favor, l'abstenció de l'Institut Oceanogràfic i de la UIB, i els vots en contra del GOB, Oceana i els Agents de Medi Ambient.

Marta Carreras, d'Oceana, ha explicat que la seva organització hi ha votat en contra "perquè el PRUG preveu que s'hi puguin realitzar competicions esportives i esdeveniments, sense concretar quins".

Pensen que per l'impacte que poden tenir aquestes competicions i esdeveniments en un Parc Nacional, és necessari que "s'especifiqui més quin tipus d'actuacions s'hi poden dur a terme i quines no, i no deixar-ho tot a un futur pla de gestió específic. Creim que s'ha de sotmetre a debat obrir Cabrera a aquestes fórmules, que en principi no són per a les quals està previst un Parc Nacional".

Així i tot, davant les preguntes dels ecologistes, els responsables de Medi Ambient presents al patronat han assegurat que de "festes, no se n'hi faran".

Pel que fa a l'ampliació del Parc, Oceana valora positivament que s'inclogui en el PRUG aquesta qüestió, si bé considera que "de manera molt insuficient, amb un genèric continuar estudiant la viabilitat, quan ja hi ha prou estudis que la demostren". Consideren per això que "es podria parlar d'impulsar-la" i que l'esborrany aprovat avui i que ara s'haurà de sotmetre a exposició pública "és massa tebi".

Un altre motiu que ha fet que aquesta organització hagi votat contra la proposta elaborada pel Govern ha estat la de les reserves marines, zones on es prohibeixen totalment les activitats, inclosa la navegació. Estudis fets per l'Institut Oceanogràfic i el Govern mateix havien conclòs que era recomanable declarar-les a tres noves zones: l'Imperial, els Estells i na Foradada. Emperò el PRUG només proposa declarar reserva marina l'Imperial i, en canvi, descarta na Foradada. "No ens sembla bé, perquè fins i tot els tècnics del Govern havien dit que era recomanable. En el cas dels Estells, es decreta zona de reserva fins a 25 metres de fondària, però no de manera integral. El document queda massa curt en aquest aspecte, que seria molt bo per a la biodiversitat del parc, ja que les reserves amb caràcter integral tenen efectes molt positius, fins i tot per als pescadors que tenen llicència per treballar a Cabrera", ha dit Carreras.

Ara, el document passarà a exposició pública perquè tothom pugui fer-hi al·legacions. El Pla Rector d'Ús i Gestió de Cabrera va caducar el 2012 i des d'aleshores s'ha anat prorrogant per mantenir-ne la vigència.

Durant el procés de redacció del nou pla, que avui ja ha superat el primer tràmit, el responsable de Biodiversitat i Espais Naturals del GOB, Toni Muñoz,  ja advertí que, tal com està plantejat l'esborrany, "és un canvi de paradigma i de model. Company veu els espais naturals com a zones d'oci, i això és molt perillós. L'explotació turística i l'aprofitament d'algunes empreses de Cabrera no poden estar per damunt de la seva conservació, que és el motiu principal pel qual es va declarar Parc Nacional, i és responsabilitat de l'Administració assegurar que aquests valors naturals no es facin malbé", digué la tardor passada.

El GOB ha denunciat públicament que les intencions de Medi Ambient són "incrementar l'aprofitament turístic de Cabrera, sota el pretext de fomentar-ne l'ús públic. No ens oposam que l'arxipèlag sigui un espai de trobada amb la natura, però és prioritari assegurar que els recursos naturals no pateixen, perquè, en cas contrari, s'hauria perdut de vista el sentit original. Per anar a fer xous, hi ha molts altres llocs".

El Patronat del Parc Nacional de Cabrera està format per representants del govern central, del Govern balear, d’organitzacions ecologistes, com Oceana i GOB, de confraries de pescadors de la zona, de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i d’altres organismes de recerca científica.