CAMÍ, CAMÍ

Son Real i la prehistòria: un tresor públic

Les misterioses torres d’enfilació li atorguen un aire faraònic afegit

La possessió de Son Real, propietat del Govern balear des de l’any 2002, ocupa actualment més de 400ha, enclavades al bell mig de la badia d’Alcúdia i formant part de l’ANEI de litoral Son Real-Son Serra. Unes dècades enrere abastava prop de 1.900 q. Avui, és un tresor, remembrança de la Mallorca perduda.

Entram a Son Real des del km 17,7 de la carretera d’Alcúdia a Artà. La propietat es troba documentada ja en el s. XIV amb el nom de Rafal Rubert. En el s. XV pertanyia a Reial Mòger, qui va imprimir el seu nom com a denominació de la finca. D’entre les edificacions destaca el conjunt de Can Morei , Can Poloni i Cas Amos, entorn de la clastra empedrada. Del costat nord s’alça Cas Senyors, del s. XIX i d’aspecte auster. A la dreta de la carrera, veim la senzilla capella i contraforts d’una estructura defensiva. En els corrals del darrere apareixen, secretament guardades, les romanalles d’un extint i extens poblat talaiòtic i una sínia antiga. El museu documenta àmpliament aspectes de la possessió i la seva història.

Camí de l’illot dels Porros

Entram a la garriga i uns 400 m enllà ens desviam a mà esquerra per l’itinerari 4. Avançam uns 500 m i seguim un camí a mà dreta, fins que afinam, prop del camí, un vèrtex geodèsic que marca, amb 49 m, el punt més elevat de la finca -la Talaieta- pròxim a un observatori. Al costat del vèrtex resta la Pedra Foradada, un esvaït monument-fita.

Retornats a l’itinerari 4, i prop de la mar, ens desviam per l’itinerari 3, cap a un replà panoràmic amb una plataforma d’observació que ens ofereix vistes del litoral, des de Pollença fins a la serra d’Artà i Menorca. Al costat, veim una tomba dolmènica, de prop de 4.000 anys d’antigor. En el graó que forma la duna fòssil, podem visitar-hi una cova pretalaiòtica.

Territori sagrat

Feim enrere i, pel camí marcat, ens aproximam al cementeri dels Fenicis. Constitueix un monument únic i espectacular, singuralitzat, a més a més, pel paisatge que ens envolta. Després d’algunes campanyes d’excavació, sabem ara que és una vasta necròpoli talaiòtica, envoltada de llegendes i especulacions sobre el seu origen. Alberga més d’un centenar de tombes construïdes des del s. VII aC a l’època romana. Les més grans i antigues prenen forma de talaiots de planta circular, quadrada, rectangular o de ferradura, i al seu interior mostren uns cocons on es dipositaven els cossos, tombats de costat i lligats, amb les seves pertinences més valuoses.

Si passejam per la vorera arribarem davant l’illot dels Porros , una illeta que conserva construccions prehistòriques, talment santuaris funeraris. A la punta del Patró es va descobrir i estudiar un edifici complex amb una columna en forma de tauleta, com a Menorca. Les misterioses torres d’enfilació, emprades en el segle passat per a maniobres militars de submarins, atorguen a Son Real un aire faraònic afegit.

Sense deixar de mirar enrere, ens endinsam del bell nou en la pineda, per tornar cap a Son Real, resseguint l’itinerari 2. En conjunt, una passejada pel passat que es pot fer en un matí. Arribats a les Cases, podem afegir-hi al nostre àlbum la visita al conjunt pretalaiòtic del Figueral, consevat a 300 m a l’est de la possessió. Pocs llocs com aquest ens permeten retrobar passat i natura d’una manera tan essencial.

El + vist

El + comentat