TEMA DEL DIA

La carta de Camps que ha indignat la comunitat educativa

La consellera adreça una missiva als pares en la qual empra unes proves qüestionades per defensar que amb el TIL s'ha produït "una millora generalitzada de tots els nivells"

La consellera d'Educació, Joana Maria Camps, ha enviat una carta a les famílies amb alumnes en edat escolar que ha indignat bona part de la comunitat educativa. En la missiva, que es tramet coincidint amb l'inici de curs, la consellera aprofita unes proves durament qüestionades per experts per defensar que amb el Tractament Integrat de Llengües (TIL) s'ha produït "una millora generalitzada de tots els nivells".

Les proves lingüístiques que utilitza la consellera es feren al maig i al novembre del curs passat, 2013-2014, però no sobre els mateixos alumnes de primer, tercer i cinquè de Primària. Els alumnes avaluats al maig eren de centres distints dels avaluats al novembre. Tampoc permeten comparar el nivell de competència lingüística dels alumnes respecte dels que tenien els alumnes en el curs anterior, 2012-2013, quan no s'aplicava el TIL. A més, les proves varen excloure els alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) i no varen avaluar les matèries no lingüístiques que, en aplicació del TIL, s'havien d'impartir en anglès.

Malgrat totes aquestes deficiències, que segons els experts provoquen un biaix, la consellera les utilitza per intentar convèncer les famílies que l'aplicació del TIL és un èxit. "Els resultats acadèmics oficials obtinguts en les tres avaluacions evidencien que el percentatge d'alumnes aprovats no ha sofert una variació significativa en relació amb cursos anteriors", diu Camps en la carta. "A més, una vegada que ja disposam dels resultats de les proves d'avaluació de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística en anglès, castellà i català, aquests no fan sinó corroborar que l'aplicació del trilingüisme a les aules de les Illes Balears ha suposat una millora generalitzada de tots els nivells".

La missiva, que té una versió en castellà i una altra en català, inclou un gràfic en què s'assenyala que les competències en comunicació lingüística en anglès han millorat un 9,9% a tercer de Primària i un 14,9% a cinquè; en castellà, un 12,8% a tercer i un 9,7% a cinquè; i en català, un 6,9% a tercer i un 14,3% a cinquè. Amb aquestes dades, la consellera també justifica que s'ampliï l'aplicació del TIL aquest curs a primer i segon del segon cicle d'Educació Infantil, a tota la Primària i a primer i segon d'ESO "amb l'objectiu que aquesta millora es consolidi".

Abans d'acomiadar-se, Camps assegura que "la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats disposarà, igual que en el curs passat, de tots els recursos humans i materials necessaris per garantir la correcta implantació del sistema trilingüe, com també per a la implantació de la nova llei d'educació".

El + vist

El + comentat