IMMORTALS I PERFECTES

Els secrets del cos humà

Salvador Macip
1 min

L'altre dia estava fent classe als estudiants de medicina de quart. Eren grups petits de discussió i parlàvem sobre la cèl·lula, l'ADN, les proteïnes i altres conceptes bàsics de biologia i bioquímica. La majoria no n'encertaven ni una. La seva falta de coneixements em va sorprendre molt, considerant que precisament estan fent una carrera de ciències experimentals. Ells es justificaven dient que allò no ho veien des de l'institut i posaven cara d'"a mi no m'interessa què hi ha a dins d'una cèl·lula, jo el que vull és curar malalts".

Això passava a Anglaterra, però em consta que és igual en altres llocs, i és també com ho recordo de la carrera: a molts metges els importa un rave com funcionen les coses, només els interessa arreglar-les.

Jo aquí hi veig una contradicció molt evident i així els ho intentava fer entendre. Per exemple, si no saps què és una histona no sabràs què passa quan s'acetila ni entendràs com els inhibidors de les acetilases poden arribar a frenar un càncer. A un malalt tot això pot no importar-li gaire, però un metge que no entén com actuen els fàrmacs que dóna només està aprofitant la meitat del seu potencial. No sé si els vaig arribar a convèncer. Em temo que ho hauré de seguir intentant.

stats