SANITAT

El Dipsalut avaluarà 573 piscines d’ús públic

El Dipsalut, l’organisme encarregat de vetllar per la salut pública de la Diputació de Girona, farà una avaluació higiènica i sanitària de 573 piscines situades en 154 municipis de la demarcació de Girona. Es tracta de piscines d'ús públic, que tant poden ser de titularitat pública municipal com de propietat privada, és a dir, que s’hi inclouen piscines que pot usar qualsevol persona pagant una entrada, com ara les de centres esportius, però també les d’hotels, càmpings, parcs aquàtics, restaurants i altres instal·lacions.

Factors de risc diversos

Cal tenir en compte que a les piscines hi poden confluir riscos per a la salut dels usuaris que estan associats, per exemple, a elements arquitectònics poc apropiats que puguin afavorir relliscades o altres accidents, a una higiene i/o manteniment deficients de les instal·lacions, a una qualitat sanitària de l’aigua insuficient, o a un servei de socorrisme inadequat, entre altres motius. Garantir la salubritat i la seguretat a les piscines d’ús públic és competència dels ajuntaments i el Dipsalut els dona suport amb dos programes de servei directe: el d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic i el de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.

Si es detecten deficiències es recomanen mesures correctores i, després, es comprova que s’hagin aplicat i que siguin eficaces. També, en el cas de les municipals, es dona un suport continu a la gestió i el manteniment d’aquests equipaments. A més, es formen gratuïtament els responsables i les persones que s’encarreguen directament del manteniment de les instal·lacions perquè puguin anar actualitzant els seus coneixements.

Molt bons nivells de qualitat

El president del Dipsalut, Josep M. Corominas, remarca que “el desenvolupament d’aquests programes al llarg dels anys ha permès una millora progressiva en les condicions de seguretat i higiene de les piscines de la demarcació, fet que ha permès assolir, en general, uns molt bons nivells de qualitat”.

L’any passat la majoria de les 573 piscines avaluades tenien un bon nivell de qualitat. Només a 57 se’ls va informar que havien de suspendre el servei de bany momentàniament, fins a restituir la qualitat de l’aigua de bany. Les deficiències detectades de manera més recurrent van estar relacionades amb el lloc d’emmagatzematge dels productes químics, el sistema de dosificació de productes químics a l’aigua i el no compliment amb l’obligatorietat de registrar diàriament certs paràmetres de qualitat de l’aigua.

Més continguts de