El dret d’admissió ho emmascara tot

El dret d’admissió faculta els titulars dels establiments oberts al públic per determinar les condicions d’accés, però la llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, és rotunda: “L’exercici del dret d’admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social dels usuaris dels establiments”. A banda d’aquestes disposicions, cada establiment pot proposar una sèrie de motius per no deixar entrar algunes persones als seus locals. Aquestes limitacions, que depenen del criteri de cada local, només es poden aplicar si prèviament han estat aprovades per la Generalitat. “És evident que no es pot negar l’accés a ningú per raons de raça o condició social”, afirma l’advocat Joaquim Boadas, secretari general de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), on estan associats els establiments que surten en aquest reportatge. Boadas nega que la federació tingui cap mena de consigna per evitar l’entrada de determinats grups ètnics. “No tenim cap mena de problema amb ningú pel seu color. Fins i tot hem fet campanyes de conscienciació contra el racisme”, recorda en referència a la campanya La nit en blanc,... groc, negre o vermell és nit igual, que es va dur a terme fa uns anys en 30 locals d’oci nocturn de Girona. “He anat als locals de què es parla en aquest article i hi he vist gent de tots els colors”, afegeix Boadas. Segons ell, “de vegades no es permet l’entrada de certes persones pel comportament que han tingut anteriorment en un local. Si s’han mostrat violents, han assetjat algú o han provocat algun problema no se’ls deixa entrar”.

La normativa indica que les condicions per exercir el dret d’admissió “han de ser concretes i objectives i en cap cas no poden ser arbitràries ni improcedents, ni basar-se en criteris discriminatoris que puguin produir indefensió a les persones usuàries o consumidores. Tampoc poden ser contràries als costums vigents a la societat”. Els criteris diferenciats dels que recull el reglament d’espectacles i activitats recreatives han d’estar en rètols col·locats als accessos del recinte i ser plenament visibles des de l’exterior. L’incompliment de la normativa es pot sancionar amb multes i pot donar lloc, fins i tot, a responsabilitats penals. Malgrat els intents que ha fet l’ARA, el Servei Territorial de Jocs i Espectacles a Girona no li ha facilitat dades sobre possibles denúncies i multes per casos de racisme.