CIÈNCIA

Les teràpies amb cèl·lules mare, a debat a Girona

Una quarantena d’investigadors catalans que treballen amb cèl·lules mare per buscar teràpies per a diverses malalties, entre elles les cardiovasculars, han debatut a Girona sobre els últims avenços en aquest camp de la recerca. La trobada ha estat organitzada per CardioNet, el Grup de Treball de Recerca Bàsica i Translació Clínica de la Societat Catalana de Cardiologia, en col·laboració amb l’empresa Sevibe Cells, que és un banc de sang del cordó umbilical dedicat a la conservació familiar de cèl·lules mare que compta amb un laboratori al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG).

Alguns dels grups de recerca reunits a Girona treballen amb cèl·lules mare que obtenen per diferents mitjans, com ara el greix subcutani. Entre els últims avenços en les investigacions amb cèl·lules mare que es van anunciar figuren uns pegats o tiretes que es poden col·locar directament sobre la zona de l’infart, un procediment que s’anomena “enginyeria de teixits”. També s’han fet estudis amb ratolins, als quals s’ha induït un infart. Després del tractament amb cèl·lules mare s’ha constatat que han experimentat una recuperació important de la funció cardíaca.