Publicitat
Publicitat

La llei de mecenatge cultural ja està en marxa

El Consell de Govern aprova el projecte de llei que regula el consum i mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el projecte de llei que regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, que estableix a més mesures tributàries, segons ha informat la portaveu de l'Executiu, Núria Riera, en roda de premsa.

L'objectiu d'aquesta normativa és promoure els sectors cultural, científic i tecnològic de Balears, per a això es preveuen accions en favor del sector privat i s'afavoreix la col·laboració publicoprivada.

A més, també s'incentiva el micromecenatge, entès com a tal aquelles accions en les quals se sol·licita un elevat nombre d'aportacions econòmiques per cobrir el cost bàsic d'una activitat cultural, científica o de desenvolupament tecnològic, a través d'internet o altres mitjans.

El projecte estableix mesures d'estímul fiscal per instaurar un nou marc que afavoreixi una acció conjunta pública i privada. Es regulen tres modalitats de mecenatge: les donacions, les cessions d'ús i els convenis de col·laboració empresarial.

Dins del text aprovat avui es concreten els incentius fiscals aplicables i en quins casos i actuacions es podran aplicar.

També es determinen els requisits necessaris per tenir dret a les deduccions i el procediment a seguir per justificar l'acció.

Entre les deduccions figura la referida a l'IRPF i la deducció de la quota autonòmica de l'impost d'un 15% sobre el valor de les donacions, cessions d'ús, contractes de comodat o quantitats satisfetes per determinats convenis de col·laboració, amb un límit de 600 euros per exercici.

Segons dades proporcionades per l'Agència Tributària de l'Estat (AEAT), s'estima que se'n podrien beneficiar 275 persones.

En l'impost sobre el patrimoni de les persones físiques s'estableix una bonificació autonòmica del 90% en la part proporcional de la quota que deriva de la titularitat de béns de consum cultural.

En l'impost sobre successions i donacions s'estableixen tres reduccions en la base imposable, que a la pràctica suposa deixar sense tributació o amb tributació minorada el tipus d'operacions que es volen fomentar.

S'eleva la reducció en la transmissió d'empresa que augmenta l'actual 95% fixat per a tot tipus d'empresa al 99% per a les empreses que desenvolupin primordialment una activitat cultural, científica o de desenvolupament tecnològic.

Es regula una reducció del 50% a la base imposable de l'impost del valor dels béns de l'herència que es destinin a la creació d'una empresa cultural amb un límit de base de 400.000 euros, fet que suposa una disminució de quota d'uns 88.000 euros per contribuent.

A més, es crea una reducció del 70% en les donacions de diners en efectiu realitzades de pares a fills per a la creació d'una empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic amb un màxim de 300.000 euros, fet que amb els tipus actuals suposa un benefici fiscal d'uns 14.700 euros per subjecte.

De l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, se'n regulen dos tipus: un de vinculat a la transmissió de béns mobles inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o al Registre de Béns d'Interès Cultural amb una reducció del tipus general del 4% a l'1%; i en segon lloc figura el tipus de gravamen vinculat a les còpies d'escriptures o d'actes notarials que documentin la transmissió d'aquests béns i que estiguin sotmeses a l'impost sobre actes jurídics documentats, en el qual el tipus de gravamen es redueix un 50% i passa de l'1,2% al 0,6%.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT