El sector de la construcció preveu generar 5.000 llocs de feina a Balears durant el 2015

L'any passat la inversió privada i pública al sector va sofrir un increment respecte de l'anterior del 29,3 per cent

La inversió privada i pública en construcció va aconseguir l'any passat a Balears els 991 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 29,3% amb relació a 2013.

El president de l'Associació de Constructors de Balears, Eduardo López, ha qualificat d'"espectacular, ateses les circumstàncies", el creixement del sector durant el 2014, una millora que, a més, ha estat comuna a totes les Illes.

La inversió en edificació privada va ascendir a 746 milions d'euros, amb una pujada del 36%; l'obra civil pública va generar un negoci de 145 milions, un 0,5% menys; en edificació pública es van invertir 66 milions, un 49,1% més, i es van visar obres menors per 32 milions, un 22,4 % d'increment.

Aquests creixements van permetre acabar l'any passat amb un volum d'ocupació superior al de desembre de 2013 amb 4.000 treballadors, amb un increment mitjà anual del 4,7%.

El president de la patronal ha subratllat que, si es manté la tendència i amb polítiques públiques adequades, la construcció podria generar 5.000 nous llocs de treball el 2015.

Més continguts de