TEMA DEL DIA

El Govern Bauzá va destinar 120.000 euros de cooperació a pagar els partits per la campanya electoral

Santiago també denuncia que 300.000 euros que havien d'anar a subvencions per a entitats han acabat a la dessaladora de Formentera

El Govern de José Ramón Bauzá va destinar 120.000 euros del pressupost destinat a cooperació per pagar els partits polítics per la darrera campanya electoral. Així ho va assegurar la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, en una compareixença al Parlament per exposar les línies estratègiques d'actuació del seu departament. Santiago encara s'ha trobat una altra sorpresa. L'anterior Executiu també va destinar 300.000 euros del pressupost de cooperació a la dessaladora de Formentera.

En la seva compareixença al Parlament, la consellera avançà que es farà aquest any una convocatòria de cooperació, que estarà dotada amb 550.000 euros. I explicà que "no poden ser més, perquè hem trobat una modificació de crèdit, feta per l'anterior Govern, en què va destinar, de doblers de cooperació, 120.000 euros a pagar els partits polítics per temes de campanya electoral, de la passada campanya electoral, i 300.000 euros que han anat a la dessaladora de Formentera". Santiago va advertir que aquesta quantitat, "que les entitats esperaven", no es podrà oferir, "perquè no hi ha els doblers", però la resta que no s'han gastat aniran "pràcticament dirigits en la seva totalitat a aquesta subvenció per a les entitats".

La legislatura passada s'eliminaren les convocatòries d'ajudes corresponents als anys 2012 i 2013, el 2014 se'n convocà una per un import d'1,4 milions d'euros i per a l'any 2015 hi havia previstes dues convocatòries, però el mes de juliol encara no s'havien tramitat. La Direcció General de Cooperació depenia amb l'anterior Govern de Bauzá de la Conselleria de Presidència, que dirigia Antonio Gómez.

Una vegada comprovat que s'han acabat desviant a altres conceptes 420.000 euros de cooperació assignats a les dues convocatòries d'ajudes previstes per al 2015, els nous responsables han denunciat l'incompliment en la convocatòria d'ajuts a entitats i, en resposta a les peticions de les ONG que fan feina en matèria de cooperació, han decidit obrir per a enguany dues convocatòries d'ajuda a les entitats per un import total de 550.000 euros i, a més, garantir una inversió anual mínima de 2,5 milions d'euros a partir de 2016.

La Conselleria ha assumit el compromís reclamat per les entitats de reactivar i normalitzar les ajudes de cooperació i sensibilització. I, a través de la Direcció General de Cooperació, s'ha compromès també a destinar un mínim anual de 2,5 milions d'euros a subvencionar projectes de cooperació, educació i sensibilització. Es garanteix així per als propers quatre anys la convocatòria anual de subvencions destinades a entitats que fan feina en l'àmbit de la cooperació.

Així mateix, en la compareixença al Parlament, Santiago va anunciar que es farà un nou pla director sobre aquesta matèria i, per tant, "és un bon moment per replantejar-se els temes prioritaris i introduir altres elements que potser no s'han tingut en compte en altres plans directors". En aquest sentit, va apuntar al tema de l'homosexualitat, la transsexualitat o la bisexualitat, perquè "cada vegada més hi ha peticions, per exemple, de persones que sol·liciten refugi" per la "persecució a determinats països", va dir, i va obrir la porta a fer aportacions perquè el pla director pugui recollir altres sensibilitats.