CRIATURES

Videojocs per entretenir i educar

Es basen en la interacció entre una o diverses persones i l’aparell electònic, que executa el videojoc

Des que als anys 80 varen aparèixer els videojocs al mercat han anat evolucionant fins a aconseguir arribar a tot tipus de públic i fins a aconseguir fer-se un lloc a gairebé totes les cases. Els videojocs es basen en la interacció entre una o diverses persones i l’aparell electrònic (consola, ordinador, telèfon mòbil, tauleta…), que executa el videojoc. Són programes informàtics creats per a l’entreteniment i, com la resta de jocs, també tenen la capacitat d’educar.

Tipus de jocs

Arcade. De plataformes, laberints, esportius o d’aventures. Es basen en la repetició d’accions i el perfeccionament del seu control. Estimulen la concentració, els reflexos, l’orientació espacial.

Acció. De lluites. Hi predominen la força el poder i el control. Es desenvolupen els reflexos i es canalitza l’energia.

Esportius. Recreació esportiva. Les regles solen estar ben definides. Ajuda a desenvolupar l’organització en l’espai i el temps.

Entrenament i manteniment personal. Exerciten el cos i la ment i ajuden a dur una vida més activa.

Estratègia. El protagonista és el mateix jugador, qui crea la història partint d’uns objectius o una missió concreta. Es desenvolupa el pensament lògic, l’organització espacial i temporal, el pensament deductiu i el raonament.

Simulació. El jugador controla les màquines protagonistes. Afavoreix l’aprenentatge de continguts científics i tècnics. Es desenvolupa el raonament lògic, la concentració, la planificació i la creativitat.

Jocs de taula i societat. Són adaptacions a la tecnologia audiovisual dels jocs de taula tradicionals.

Musicals. Contribueixen a desenvoluparn habilitats com ara el ritme, el moviment o els reflexos.

Didàctics. L’objectiu és afavorir l’aprenentatge d’un contingut concret (vocabulari, idiomes, matemàtiques, colors...).

El sistema PEGI

El codi PEGI és un sistema informatiu europeu de classificació dels videojocs per edats (3+,7+,12+,16+ i 18+) i de descripció dels continguts (llenguatge, sexe, por, drogues, discriminació, violència, en línia i joc). L’objectiu és facilitar l’elecció dels videojocs. El segell PEGI es troba a les caràtules.

Qui supervisa els jocs?

L’Institut holandès de classificació de material audiovisual.
- Consell Assessor de pares, consumidors, psicòlegs, pedagogs, publicistes, etc.
- Comitè Legal que garanteix la coherència dels marcs de l’Estat i internacionals.
- El Comitè d’Aplicació que posa en pràctica les recomanacions del Consell Assessor.
- Consell Independent de Reclamacions.
- Comitè de Criteris, que cerca la millora de criteris d’avaluació.

Aspectes positius

Són molt atractius.
- El jugador s’implica de manera activa, pren decisions, executa accions i habilitats.
- Els resultats s’obtenen amb relativa facilitat i rapidesa.
- Es desenvolupen la motivació, la concentració, la creativitat, la memòria i els reflexos.
- S’exerciten habilitats motrius.
- S’afavoreix la coordinació ull-mà i les habilitats específiques.
- S’aprèn un llenguatge específic.
- S’hi pot jugar en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
- S’hi pot jugar amb altres persones, a distància i en equip cosa que afavoreix les relacions socials i un aprenentatge cooperatiu.

Inconvenients

Un mal control del temps emprat per jugar amb els videojocs pot provocar un aïllament social i trencar les relacions amb iguals o familiars.
- Poden generar nerviosisme o angoixa per no poder superar les pantalles i poden menar a problemes de son.
- Abusar-ne pot provocar problemes d’atenció i cansament visual.
- És important destacar que, segons els estudis, els beneficis que aporten els videojocs són més nombrosos que els inconvenients, majoritàriament causats per l’abús i la falta de control sobre els continguts per edats.
- És necessari que els pares i adults estiguin informats i s’estableixin a casa unes pautes iuns límits por controlar els continguts i el temps que es pot dedicar als videojocs per fer-ne un bon ús.

Consells:

Temps que s’hi pot jugar?

Els especialistes no recomanen que infants menors de 2 anys facin ús d’aquests aparells. Per als majors de 2 anys, es recomana no sobrepassar el límit d’una o dues hores al dia davant les pantalles.

El temps dedicat als videojocs s’ha de pactar prèviament i no pot suposar deixar de banda altres activitats.

S’han de tenir en compte les hores de joc continuat i el moment de joc. Els videojocs exciten el jugador, per això no és convenient que els infants juguin abans d’anar a dormir. Jugar entre tres i quatre hores setmanals combinades amb altres activitats és suficient.

Controlar continguts

És important fixar-se en el codi PEGI de la caràtula per conèixer els continguts del videojoc i l’edat recomanada i no equivocar-nos comprant als nins videojocs destinats a un públic adult.

On jugar?

Col·locar els equips a l’habitació del nins pot convertir-los en petits espais d’aïllament i dificulta als adults conèixer l’ús que en fan.

És important ubicar l’aparell en espais comuns de la casa seguint les recomanacions d’ús dels fabricants sobre la distància de la pantalla, la il·luminació, la postura i poder també compartir l’ús i jugar en família.

Amb qui jugar?

Al mercat hi trobarem una gran oferta de videojocs recomanables per a cada edat, per poder jugar individualment i en equip, els quals resulten molt recomanables per compartir temps en família.