'Back to the basics'

Cada país necessita retornar a la sensatesa quan es cansa de fer excursions aventureres per l'extravagància. I, pel que es veu, passat un temps, cada país comença a sentir enyor de l'aventura. Aquesta és la sístole i diàstole dels sistemes educatius, el nostre cercle sense fi. Al Canadà el moviment de "retorn als coneixements de base" Genuine Education Movement va néixer el 1974. A Anglaterra o als Estats Units, el back to the basics se sent des de fa una dècada. A nosaltres ens han calgut quatre lleis orgàniques per adonar-nos que l'escola havia perdut l'hàbit lector i que els nostres alumnes no comprenen textos mínimament complexos. El projecte d'impuls de la lectura presentat solemnement ahir a la tarda al Palau de la Generalitat és, bàsicament, un intent d'injectar formigó armat als fonaments de l'escola.