Publicitat
Publicitat

HABITATGE

Bonificacions fiscals als desnonats

La gesticulació del Govern amb els desnonats es traduirà, en els pressupostos del 2012, en una bateria de mesures per aplicar bonificacions fiscals a aquelles persones que no puguin fer front al pagament de les hipoteques. La memòria d'avaluació d'impacte de l'avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres, a la qual ha tingut accés l'ARA, preveu que en els casos de desnonaments, i sempre que hi hagi acord amb les entitats financeres, els afectats no hagin de pagar fins a tres vegades l'impost de transmissions patrimonials.

"La modificació del tipus d'interès o del període de carència poden ajudar a solucionar situacions econòmiques puntuals que perjudiquen les persones destinatàries dels crèdits hipotecaris", assenyala el document. L'aplicació d'aquestes modificacions, però, suposa cada vegada el pagament de taxes com la d'actes jurídics documentats o, en alguns casos, de l'impost de transmissions patrimonials. Per evitar aquesta càrrega, el Govern vol aplicar aquestes bonificacions fiscals.

En aquest sentit, la memòria cita textualment que "es planteja la possibilitat que aquests (els adquirents) traspassin a l'entitat creditora la vivenda en pagament del deute i que, per no abandonar, signin amb l'entitat creditora adquirent un contracte de lloguer, amb opció de compra o sense, a fi que, posteriorment, si la situació econòmica de les persones que han perdut l'habitatge millora el puguin tornar a recomprar".

Dació en pagament

En altres paraules, que en cas de dació en pagament pactada amb el banc i si l'entitat financera accepta no desnonar a canvi d'un lloguer, els afectats s'estalviarien els costos impositius de tot aquest traspàs.

Aquesta mesura es proposa després que el Govern ja hagi anunciat que, davant l'allau de desnonaments per impagament, vol potenciar la mediació entre hipotecats i bancs per evitar que les famílies hagin de marxar de casa seva, especialment en aquelles situacions socials més dramàtiques. Ahir l'Ajuntament de Barcelona també va constituir la comissió que estudia aquests casos.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT