SECTOR BANCARI

L'entitat corregeix l'import de l'ampliació de capital, que serà de 2.044 milions

CaixaBank inicia el seu projecte financer

Els consells d'administració de La Caixa, Criteria i MicroBank van aprovar ahir els termes de la reestructuració del grup, que tenen per objectiu final crear un banc per exercir la seva activitat financera.

La Caixa va donar el 27 de gener les pautes a seguir per les entitats d'estalvi per iniciar la seva transformació en bancs i intentar assolir els nivells de solvència requerits pel govern espanyol i el Banc d'Espanya. Les línies mestres del projecte ja van quedar traçades, però falten per concretar moltes incògnites que han de permetre als inversors i als mercats valorar les possibilitats que se li obren a la nova Criteria, fins ara, el hòlding de participades de l'entitat catalana i també l'instrument concebut per diversificar geogràficament la seva activitat.

Precisament l'estratègia de creixement i diversificació de La Caixa serà, molt probablement, una de les preguntes que avui formularan els analistes convocats per Criteria, que presenta els seus resultats de l'exercici 2010. Fins ara, Criteria havia optat per prendre participacions minoritàries però significatives en entitats financeres de països emergents, com Mèxic i la Xina, o països de l'Europa de l'Est. En la presentació d'avui també podrien abordar-se qüestions com la política de retribució als accionistes que estudia La Caixa per als seus futurs inversors. Sigui com sigui, l'entitat ha assegurat en diverses ocasions que mantindrà el seu compromís amb l'obra social, un dels trets distintius de la primera caixa catalana.

La reestructuració del grup, àmpliament perfilada a finals de gener, va ser ahir ratificada amb pocs canvis pels consells d'administració de La Caixa, Criteria i MicroBank. Un cop La Caixa hagi aportat a MicroBank el seu negoci financer que després traspassarà a Criteria, l'entitat tenia previst realitzar una ampliació de capital d'un valor aproximat de 2.000 milions d'euros, que finalment s'ha vist incrementat en 44 milions més. El nou banc cotitzat emetrà 374,4 milions d'accions a un tipus d'emissió de 5,46 euros per títol. L'entitat també ha modificat lleugerament la valoració de les seves participacions accionarials a Gas Natural i Abertis, però la diferència no supera els 250.000 euros.

El negoci bancari de La Caixa queda valorat en 9.515 milions d'euros, mentre que Criteria aportarà en la permuta 7.471 milions d'euros. A tot això cal afegir l'import de l'ampliació de capital prevista, de 2.044 milions d'euros, fet que donaria un valor a la nova entitat cotitzada -CaixaBank- d'uns 19.000 milions d'euros als quals se sumaria l'emissió de bons convertibles.

L'operació que va obrir camí La Caixa tindrà un 81,1% de CaixaBank, mentre que el 15,5% restant correspondrà als actuals 310.000 accionistes de Criteria que vulguin acceptar el canvi de projecte de l'entitat. El 0,4% que queda es repartirà entre els empleats del grup.

CaixaBank, a part del negoci financer de La Caixa, agruparà el negoci assegurador i les participacions en els bancs internacionals en què Criteria és present, així com els paquets accionarials de Telefónica i Repsol.

D'altra banda, les participacions industrials de Gas Natural Fenosa, Agbar, Abertis i les dues societats de Port Aventura s'agruparan en un hòlding no cotitzat al qual també es traspassarà l'activitat immobiliària del grup (els actius adjudicats i que l'entitat agrupa a Servihabitat, Metrovacesa i Colonial).

CaixaBank naixerà amb un core capital -reserves i capital per fer front a possibles pèrdues- del 10,9%, calculat segons la normativa actual de Basilea II. Aquest capital preveu una emissió de bons convertibles de 1.500 milions d'euros que col·locaran a través de la xarxa d'oficines de La Caixa. L'entitat preveu que la seva reestructuració operativa finalitzi abans de l'agost.

Més continguts de