Publicitat
Publicitat

JUSTÍCIA

El descens d'estrangers irregulars, entre les causes

Cau l'activitat al torn d'ofici per primer cop en 4 anys

Els advocats d'ofici han instruït un 3,56% menys d'expedients el primer quadrimestre d'aquest any a Catalunya. Una de les explicacions és el descens del nombre d'estrangers en situació irregular.

Per primera vegada en quatre anys, els casos gestionats pels advocats d'ofici catalans han experimentat un lleuger descens durant aquest any. La disminució és d'un 3,56%, segons el Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC). Es tracta del primer descens registrat en la demanda de justícia gratuïta des del 2008, l'any d'inici de la crisi econòmica. El primer quadrimestre del 2011 s'han tramitat un total de 108.777 expedients, 4.000 menys que en el mateix període de l'any passat. El menor índex de litigiositat en el torn d'ofici representa un estalvi econòmic que el Consell de l'Advocacia xifra en 398.717 euros.

En canvi, els expedients que no han seguit la tendència a la baixa són els de l'àmbit civil, que continuen augmentant a tot Catalunya. Concretament, els primers quatre mesos d'aquest exercici han registrat un ascens de quasi un 12,6% respecte al mateix període de l'any anterior. En aquest àmbit es tracten els temes directament relacionats amb els efectes de la crisi, com les reclamacions monetàries, les execucions hipotecàries o els desnonaments. D'altra banda, els casos penals, que representen quasi un 44% dels expedients que es tramiten al torn d'ofici, han caigut un 6,13%. La tendència a la baixa també s'ha experimentat en la resta d'àmbits. Concretament, el contenciós ha baixat quasi un 29%, el laboral pràcticament un 5% i els casos de violència domèstica i d'assistència al detingut han registrat un descens d'un 1% i un 2,7%, respectivament.

Les causes del descens

El president del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi de Vic, Antoni Molas, atribueix el descens de les causes penals a l'aplicació de la llei d'estrangeria. "Aquest fet ha provocat que hi hagi cada cop menys estrangers en situació irregular i que disminueixin els procediments d'expulsió i les detencions en general. No vull dir amb això que els estrangers delinqueixin més, sinó simplement que l'aplicació de la llei d'estrangeria ha regularitzat certes situacions" ha dit Molas. Tanmateix, el Consell també considera que la disminució en l'àmbit laboral es pot entendre perquè el gruix de les regulacions laborals fetes com a conseqüència de la crisi ja s'ha dut a terme. Molas apunta que no es pot considerar aquesta tendència a la baixa com a consolidada. S'han d'estudiar, segons Molas, les xifres anuals per determinar si es manté o és un fet fortuït.

La disminució dels expedients no és uniforme a tots els col·legis d'advocats catalans, que són els encarregats de gestionar el torn d'ofici. Només a sis dels col·legis catalans es registra aquest descens. El de Barcelona, que tramita quasi un 44% dels expedients de justícia gratuïta de tot Catalunya, ha tingut una disminució global de pràcticament un 7%. Les peticions d'advocats d'ofici han baixat en tots els àmbits menys en el civil. La tendència a la baixa també l'han experimentat el Col·legi de Sabadell -que és el que en xifres globals pateix un major descens amb un 17% menys d'expedients tramitats en el primer quadrimestre d'enguany respecte al mateix període de l'any anterior-, i també Mataró, Granollers, Vic i Girona. A la resta de col·legis d'advocats la demanda de justícia gratuïta continua augmentant. El que més puja és el de Manresa amb un 21%.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT