CONVIURE AMB ELS AVIONS Reportatge

Un sistema informàtic permet seguir les condicions de tots els vols del Prat

Controlant l'aeroport des de casa

Asseguts davant del nostre ordinador, podem controlar les operacions de l'aeroport de Barcelona. Podem veure els avions que s'enlairen (en color verd) i els que aterren (en color vermell), la trajectòria que fan, l'altura a què volen, el tipus d'aeronau, la seva matrícula, la companyia a la qual pertanyen i, el que és més important per als veïns de l'entorn aeroportuari, els nivells de soroll registrats. I tot gràcies a un sistema informàtic anomenat Web Track, al qual es pot accedir a través de l'adreça http://www331.webtrak-lochard.com/webtrak/bcn . "Volem apropar el funcionament de l'aeroport als ciutadans", explica la cap del departament de medi ambient de l'aeroport barceloní, Pilar Montalvo. Això sí, per motius de seguretat hi ha un decalatge de mitja hora. Aquesta eina informàtica, activa des del juliol de l'any passat, és un sistema de monotorització en què es creuen diverses dades dels avions. Els nivells sònics, per exemple, es mesuren a través de 13 sonòmetres fixos i dos de mòbils distribuïts per l'aeroport i els municipis del voltant. Amb tots els paràmetres es dibuixa a la pantalla de l'ordinador la trajectòria que fa una aeronau i es mostren diverses informacions sobre l'aparell.

Control de trajectòria
"A nosaltres ens serveix per comprovar que cada avió hagi anat exactament per on havia d'anar", explica Montalvo. Per tant, també s'asseguren que provoca les mínimes molèsties al veïnat. En cas que la trajectòria no sigui l'adequada, s'activa un protocol en el qual també intervé Navegació Aèria. Si el canvi de trajectòria no està justificat "es notifica a la companyia aèria i es fan diversos informes que s'envien a l'Agència Estatal de Seguretat", que és l'encarregada d'estudiar el cas i, si ho creu convenient, "pot penalitzar o no la companyia aèria", apunta Montalvo.

Des que va entrar en servei el Web Track, un sistema dissenyat per l'empresa Brüel & Kjaer- Lochard, s'ha comptabilitzat una infracció al mes de mitjana. "Però fa molt temps que estem fent el seguiment dels avions a través del sistema de monotorització i hem notat que cada cop, a base de sensibilitzar les companyies i els pilots sobre l'impacte que provoquen a les poblacions, es registren menys infraccions", segons explica la responsable de medi ambient de l'aeroport de Barcelona.

Més continguts de