REFORMA DE LES PENSIONS

Pares, becaris, autònoms i treballadors precaris, beneficiats dels canvis en la jubilació

Cotitzar 18 mesos més per cobrar el mateix

Dimecres se signarà una reforma que obligarà a jubilar-se dos anys més tard i cotitzar 18 mesos més que el temps que es necessita actualment per cobrar tota la pensió. Però hi ha col·lectius beneficiats.

Els treballadors cada vegada cobren durant més anys després d'haver-se jubilat per l'increment de l'esperança de vida. A partir d'ara ho hauran de pagar. Per això, a partir del 2013 i fins al 2027 veuran com han d'anar cotitzant cada vegada més temps per percebre la pensió. Però l'acord no és per tothom igual, sinó que estableix avantatges per a certs col·lectius.

Els actuals jubilats
Com afectarà la reforma als que actualment ja estan jubilats?

No els afecta en res. Ni als que ja estan jubilats ni als que es jubilaran abans del 2013, quan es començarà a aplicar la reforma de manera progressiva fins al 2027. Els primers que afectarà seran els que es vulguin jubilar amb 65 anys el 2013, que hauran d'haver treballat més temps per cobrar la pensió completa.

El nou càlcul
Què es tindrà en compte per calcular la pensió?

Actualment es tenen en compte les cotitzacions a la Seguretat Social dels 15 anys anteriors a la jubilació. Els dos últims anys s'agafa l'import total de la base de cotització i per als tretze anys anteriors es tenen en compte les bases actualitzades amb l'IPC. La suma es divideix entre 210 per saber quan correspon per cada mes. Amb la reforma es passaran a tenir en compte els últims 25 anys de manera gradual, des del 2013 al 2023, a raó d'un any més cada any.

Pensió íntegra
Què caldrà fer per cobrar la pensió íntegra?

Fins ara n'hi havia prou amb haver treballat 35 anys quan s'arribava als 65 anys. Per jubilar-se a la mateixa edat amb la pensió íntegra, a partir del 2027 caldrà haver treballat 38,5 anys. L'edat legal de la jubilació seran els 67 anys, i s'exigirà haver-ne cotitzat 37 per cobrar tota la pensió. El canvi tant de l'edat legal de la jubilació com dels anys necessaris per percebre tota la pensió pujaran paral·lelament i de mica en mica des del 2013 al 2027. Al 2021, per exemple, la jubilació serà als 66 anys i se n'hauran d'haver treballat 36.

38 anys i mig
Si falta poc per arribar als 38,5 anys treballats s'haurà de treballar dos anys més?

Per jubilar-se entre els 65 i els 67 anys amb menys de 38 anys i mig treballats caldrà pagar una penalització. Es cobrarà un 1,8% menys del total de la pensió per cada trimestre que falti per arribar als 38,5 anys.

Jubilació anticipada
Serà possible jubilar-se abans dels 65 anys?

Sí, però amb penalitzacions. L'edat per a la jubilació anticipada fins ara eren els 61 anys amb 30 anys cotitzats i calia haver estat acomiadat. A partir d'ara passaran a ser els 63 anys amb 33 de cotitzats, però es podrà decidir prejubilar-se voluntàriament. Això sí, pagant entre el 6% i el 8% per cada any que s'hagi avançat. La jubilació anticipada als 61 anys es manté de manera excepcional per situacions de crisi que no es concreten, sempre que s'hagin cotitzat 33 anys.

Pensions màximes
Es podran treballar més anys dels establerts?

La reforma de les pensions no prohibeix treballar als 65 ni als 67, s'hagin treballat els anys que sigui. Al contrari. Incentiva que es cotitzi durant més anys. Per cada any amb feina després dels necessaris per jubilar-se amb tota la pensió la reforma inclou incentius del 3,5% de la pensió. Però com a màxim es podrà cobrar el 110% del seu valor.

Excepcions
L'edat legal serà igual per a totes les feines?

Els miners, els bombers i determinades professions perjudicials per a la salut, que són perilloses o tenen índexs alts de sinistralitat seran tractades a part i els professionals es podran jubilar abans que la resta. S'haurà de fer un catàleg amb les excepcions que encara no s'ha fet.

Joves i pares
Quines ajudes tindran els joves i els pares?

Entrar al món laboral a través de beques formatives o d'investigació, sempre que siguin remunerades i les empreses cotitzin a la Seguretat Social, comptarà a l'hora de calcular la pensió. Si les pràctiques es van fer abans del 2013 la Seguretat Social es farà càrrec de la cotització corresponent a un període de fins a dos anys. Per altra banda, tant els pares com les mares que no puguin treballar per cuidar els fills podran comptar nou mesos per cadascun amb un màxim de dos anys, per jubilar-se abans dels 67 anys.

Pensions mínimes
La reforma inclou les pensions mínimes?

Sí. Estableix que es milloraran, però encara no s'ha concretat de quina manera. En qualsevol cas, d'aquesta millora se'n beneficiaran igual tant els que perceben pensions per la jubilació, per la incapacitat o per la mort i supervivència.

Treballadors autònoms
L'acord ha tingut en compte els treballadors autònoms?

El document que se signarà dimecres vinent estableix que les bases mínimes de cotització dels autònoms creixeran almenys de la mateixa manera que les bases mitjanes del règim general durant els propers quinze anys. El govern espanyol sosté amb aquesta mesura que els autònoms tindran unes millors prestacions en un futur. Per altra banda, els treballadors agraris s'integraran al règim general a través d'un sistema que s'ha de concretar però que garantirà l'equiparació de les seves prestacions després d'un període transitori.

Noves revisions
Quan s'haurà de revisar l'acord de les pensions?

A partir del 2027, cada cinc anys es revisaran els paràmetres fonamentals del sistema, entre els quals l'edat legal de la jubilació, tenint en compte l'esperança de vida de la població als 67 anys.

Fins al 2040
Fins quan hi haurà prou diners per pagar les pensions?

El govern espanyol sosté que sense la reforma que s'ha dut a terme el sistema hauria entrat en dèficit el 2025. Amb l'acord confia que fins al voltant del 2040 no s'hagi de fer una nova reforma en profunditat com la d'enguany, que ha estat la tercera de la democràcia.

Més continguts de

El + vist

El + comentat