Publicitat
Publicitat

La Generalitat hauria de fixar la retribució de la xarxa elèctrica

El sisè i últim informe del CAREC se centra en la política energètica. I proposa algunes novetats. La més rellevant concreta que "donat que la Generalitat té la competència en matèria de distribució d'energia elèctrica, fora desitjable que també la tingués en retribució de la distribució, per tal de garantir que les empreses distribuïdores disposin dels incentius adequats per invertir en el manteniment i qualitat de la xarxa a Catalunya".

El dossier afegeix que aquests incentius haurien de ser suficients per complir amb aquest objectiu, per evitar també un sobredimensionament ineficient de la xarxa de distribució. L'organisme consultiu també proposa actuacions a nivell estatal, fora de l'àmbit de la Generalitat. D'aquesta manera, "al conjunt de l'Estat s'hauria de regular que la tarifa d'accés a la xarxa, que inclou la retribució de transport i de la distribució, així com les primes a les energies renovables, fos específica per a cada zona, d'acord amb la retribució que li correspongui al distribuïdor incumbent segons la seva política d'inversions".

Aquests canvis implicarien diferències importants respecte al sistema actual, en què és la Comissió Nacional de l'Energia (CNE) la que distribueix tots els ingressos derivats de la tarifa d'accés. En el sistema proposat, el recaptador seria el mateix distribuïdor, cosa que "dificultaria que l'Estat incorregués en un dèficit de tarifa".

L'informe remarca la necessitat de les interconnexions amb França, tan elèctriques com gasistes, i també destaca que cal promocionar una combinació energètica de generació amb energies renovables, on el gas natural tingui un pes important, sense descartar l'energia nuclear. I "sense subvencions ni primes de cap tipus". Finalment, resulta de vital importància el desenvolupament d'una xarxa elèctrica intel·ligent ( smart grid ), que permetrà al distribuïdor una gestió millor de les càrregues del sistema, cosa que vol dir un estalvi energètic i més qualitat del servei.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT