Publicitat
Publicitat

EL FUNCIONAMENT DE LES INSTITUCIONS

L'executiu ha incomplert més de la meitat de les mocions aprovades per la cambra catalana

Un Govern desobedient amb el Parlament

La teoria diu que el Parlament, que ostenta el poder legislatiu a partir del vot dels ciutadans, delibera i marca les línies d'actuació del govern, que exerceix el poder executiu i ha de fer realitat la voluntat de la cambra. Tanmateix no sempre és així, especialment quan els partits del govern no tenen la majoria absoluta dels seients de la cambra i veuen com s'hi aproven mesures que no els satisfan del tot. És el que passava amb l'executiu del PSOE en l'últim tram de la legislatura anterior, quan el Congrés va aprovar per exemple el pagament a Catalunya dels 1.445 milions del fons de competitivitat i la supressió de ministeris sense competències, cosa que Rodríguez Zapatero va desoir.

Una situació similar la viu el govern de CiU: de 45 mocions aprovades pel Parlament aquesta legislatura i que ja haurien d'estar en marxa se n'han incomplert 25 de forma total o parcial. Se n'han aplicat vuit i dotze estan en procés. Paradoxalment, però, dos terços de les mocions incomplertes van tenir suport de CiU, que, per evitar perdre votacions, en alguns casos fa geometria variable i vota iniciatives d'altres grups que després queden en paper mullat. Economia i ocupació

La reforma del SOC, en marxa però amb retards en els pagaments

Bona part de les mocions aprovades fins ara són sobre qüestions d'economia, i el PP també ha aconseguit tirar endavant diversos textos que reclamen una reforma dels serveis públics d'ocupació, un projecte que ja està en marxa. Tot i això, algunes mocions també exigien al Govern que presentés el 2011 el pla de l'energia de Catalunya 2012-2020, que encara està en procés d'elaboració, o que apliqués deduccions a l'IRPF per a l'autoocupació dels joves, unes ajudes fiscals que l'executiu afirma que no pot aplicar per falta de competències. El Parlament també li va reclamar infructuosament que pagués en 30 dies als petits proveïdors.

Diàleg social
Falta d'acord amb els sindicats i altres agents econòmics

Altres mocions aprovades reclamaven al Govern que aprofundeixi en el diàleg social. La primera de la legislatura l'instava a convocar les entitats financeres a la cimera econòmica del 25 de març. No hi van ser. Més tard, la cambra va fixar que el Govern acordés amb els sindicats el manteniment de les plantilles del sector públic i a l'octubre el va obligar a convocar els agents econòmics i socials en menys de tres mesos per fer una trobada encara pendent.

Institucional i món local
Pressupostos tardans i deutes pendents amb els ajuntaments

El Parlament va reclamar al Govern que presentés els pressupostos del 2011 abans del 30 d'abril i els del 2012 abans del 10 d'octubre, per evitar retards i per no coincidir amb les campanyes, però en tots dos casos es van fer públics després dels comicis. Igualment, l'executiu havia de presentar el deute agregat i desagregat que manté amb els ens locals i un calendari per sufragar-lo, però només va informar del deute total. La cambra també el va forçar a potenciar la llei de barris, que ara ha deixat de convocar-se cada any.

Avenç nacional
Finançament i consultes sí, però retards en les lleis del català

El Govern va complir els mandats de crear la comissió d'estudi del concert econòmic i d'elaborar el nou projecte de llei de consultes populars, però no els de complir els terminis d'aplicació de la llei del cinema, l'obligatorietat d'etiquetar en català i el requeriment del nivell C als professors universitaris. També havia de mantenir els recursos a l'ACN i TV3, que han minvat força.

Polítiques socials
Sisena hora suprimida, salut en guerra i retards en lleis i plans

Tota l'oposició va reclamar a l'executiu que mantingués la sisena hora, tot i que mesos més tard CiU va convèncer el PP perquè es fes enrere i aprovés una altra moció que l'alliberava de fer-ho. El Parlament igualment va instar el Govern a desplegar la llei de dependència en els terminis previstos (però els dependents moderats ja pateixen retards) i va exigir-li que pactés amb els agents socials els pressupostos de salut. També havia d'aprovar a l'agost el pla territorial sectorial de l'habitatge i al setembre el pla de mesures de millora de la qualitat de l'aire i tots dos encara estan en fase d'elaboració.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT