PLA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR PER REDUIR-LO AL 10%

Rigau negocia amb la comunitat educativa que s'apliqui la mesura a l'ESO

El Govern es planteja reintroduir l'examen de repesca de setembre

El Govern negocia amb la comunitat educativa la reintroducció dels exàmens de recuperació del setembre per als alumnes d'ESO, en el marc d'un pla per intentar reduir el fracàs escolar.

Artur Mas ja havia dit que la lluita contra el fracàs escolar seria una de les prioritats del nou govern. Ahir, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va presentar les armes amb què s'hi enfrontarien. "L'objectiu és ambiciós", va dir Rigau: passar de la taxa del 31,9% d'abandonament escolar actual al 10% l'any 2020. I va afegir que "caldrà un sobreesforç a causa de la distància que hi ha amb Europa". A Europa aquesta taxa és del 14,4%. També es vol reduir l'abandonament d'estudis postobligatoris, que ara és del 38,6% fins al 15%. Rigau va exposar les línies bàsiques d'aquest acord.

Reforçar la primària El problema s'ha d'atacar des de l'arrel. Per això la consellera d'Ensenyament ha proposat reforçar l'educació primària per reduir els problemes a la secundària. Ha dit que cal treballar en la detecció precoç dels elements que poden generar trastorns en l'aprenentatge i posar la competència lectora al centre. També es donarà prioritat a l'escriptura, l'expressió oral, les habilitats matemàtiques i les llengües estrangeres.

En aquest sentit una mesura clau serà el pla nacional de la lectura per a infants i joves. Tot i que l'informe PISA situava Catalunya per sobre de la mitjana espanyola en comprensió lectora la millora d'aquesta competència serà un dels punts centrals d'aquest pla. S'apostarà també per seleccionar les millors pràctiques educatives en relació amb la lectura i l'escriptura, ja que els professors necessiten conèixer pràctiques que utilitzen els seus companys i adequar els mètodes a la potencialitat de cada alumne.

Per tal de reforçar l'educació primària també ha dit que es donarà més força al tutor durant el primer cicle. Considera que actualment els alumnes tenen massa mestres durant aquesta etapa.

Recuperació al setembre
Un altre punt d'aquest pla és la introducció dels exàmens de recuperació al setembre. La mesura podria aplicar-se aquest any, però només en el cas que hi hagi un acord amb la comunitat educativa i es consideri que la proposta representa una millora.

"Es tracta de donar una segona oportunitat real a través de l'esforç de l'alumne", ha explicat la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. Es tractaria de fer un treball de reforç durant l'estiu i que al setembre l'alumne tingués l'oportunitat de demostrar que ha millorat i està preparat per incorporar-se al curs següent.

Quart d'ESO adaptat
Irene Rigau també ha anunciat la creació d'un quart d'ESO preprofessionalitzat. Tindrà una proposta curricular diferent per motivar els alumnes que no continuaran estudiant un cop acabada l'educació obligatòria. Aquesta mesura podria aplicar-se ja l'any vinent. Aquesta mesura servirà perquè els alumnes surtin amb un itinerari professional per poder seguir formant-se a nivell laboral, quan sigui necessari.

El Govern també ha anunciat que augmentaran i potenciaran els programes de qualificació professional inicial, destinats a millorar la preparació dels jo-ves amb risc d'abandonament escolar.

Més continguts de