Publicitat
Publicitat

LEGISLACIÓ

La modificació de la llei vol agilitzar-ne els tràmits i el funcionament sense perdre transparència

Menys regulació per a les fundacions

El Govern fa el primer pas per modificar la llei de les fundacions, ja que creu que hi ha un excés d'intervencionisme. La modificació agilitzarà els tràmits i impulsarà la creació de noves entitats.

Les fundacions s'han convertit en actors econòmics importants a Catalunya i el Govern creu que la seva contribució és necessària per donar resposta a la situació de crisi actual, per la qual cosa ha decidit fer el primer pas per modificar la llei que les regula i així agilitzar els tràmits i donar facilitats a l'hora d'arribar a acords. El temps transcorregut des de l'entrada en vigor de la llei, el 2008, ha ajudat, segons el Govern, a constatar un excés de regulació dels requisits per constituir fundacions a Catalunya, així com l'intervencionisme pel que fa a l'organització i el funcionament d'aquestes entitats. De fet, les dades sobre inscripcions de fundacions dels últims anys a Catalunya són clares. Mentre que a l'any 2008 se'n van inscriure 148, la xifra ha patit una davallada en els últims anys: el 2009 ja només se'n van crear 61, el 2010 van ser 59 i, des de principi d'any tan sols se n'han creat 23.

Alguns sectors han qüestionat la modificació de la llei, com l'advocat i exdirector general de dret i entitats jurídiques, Xavier Muñoz, en aquest mateix diari. Considera que la llei podria fer perdre transparència a les fundacions i multiplicar els casos com els del Palau de la Música, una visió que no comparteix Antoni Sansalvadó, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions i de la Fundació Banc dels Aliments. "L'esperit de la modificació no és autoritzar a fer el que es vulgui, sinó reforçar la responsabilitat dels patrons", assegura.

Impulsar-ne la creació
L'aportació inicial serà de 30.000 euros, la meitat de l'actual

La dotació mínima necessària per constituir una fundació passarà de 60.000 a 30.000 euros. Muñoz considera que aquesta mesura provocarà el naixement de fundacions mancades d'estabilitat econòmica, una afirmació que Sansalvadó no comparteix: "Se seguirà acompanyant d'un estudi de viabilitat", destaca. A més, assegura que ajudarà a impulsar-ne de noves: "Moltes anaven a inscriure's a Madrid, perquè allà només s'exigeixen 30.000 euros com a capital inicial".

Simplificar els tràmits
Agilitzarà els temes administratius i de funcionament

Entre altres aspectes, la modificació de la llei preveu la supressió de dues de les incompatibilitats dels patrons: d'una banda, s'elimina la incompatibilitat entre el càrrec de patró i la possibilitat de prestació de serveis a la fundació i, de l'altra, permet que el patró exerceixi funcions de direcció. "La nova llei diu que si els patrons exerceixen funcions actives, poden rebre remuneració sempre que ho corrobori un tècnic competent", explica Sansalvadó, que destaca que, tot i que la llei permet que es doni aquest cas, l'esperit de la llei continuarà sent que els patrons no treballin a la fundació.

Amb la nova llei també es reduiran les autoritzacions del protectorat. "S'agilitzaran els processos, però els patrons assumiran més responsabilitats. El sistema anterior es feia una mica inoperant", creu Sansalvadó. Com a novetat, es regularà la figura de la declaració responsable, que a la pràctica suposarà que els patrons hagin d'estar assabentats de totes les decisions importants. "Una fundació podrà vendre, per exemple, un immoble, amb les declaracions de responsabilitat dels patrons i l'informe tècnic", explica el president de la Coordinadora.

Restarà transparència?
Evitar casos com el desfalc del Palau de la Música

Casos com el desfalc del Palau de la Música han posat en el punt de mira les fundacions. Una simplificació en els tràmits podria portar a pensar en un relaxament dels criteris de transparència, una visió que Sansalvadó no comparteix: "No hi resta transparència en absolut, però ara molts tràmits seran sota la responsabilitat dels patrons", destaca.

La nova llei també dóna facilitat al quòrum en els acords i algunes decisions que s'havien de prendre en unitat ara es podran prendre amb l'acceptació de tres quartes parts dels patrons.

La crisi i les fundacions
Serà més fàcil que les fundacions no actives desapareguin

"En donar certes facilitats a l'hora de prendre decisions, serà més fàcil dissoldre fundacions que no estan actives", diu Sansalvadó, que destaca que de les més de 2.000 fundacions que hi ha actualment a Catalunya, només unes 1.500 estan actives. Fins ara, per dissoldre una fundació era necessari l'acord de tots els patrons, un tràmit que provocava que moltes fundacions passives quedessin inscrites malgrat la seva inactivitat.

En aquests moments, a Catalunya hi ha 2.681 fundacions inscrites al Registre, segons les dades més recents del departament de Justícia de la Generalitat fins el 8 de juliol. La crisi i l'estricta regulació ha provocat una davallada en les inscripcions, tal com constata el president de la Coordinadora Catalana de Fundacions. "Hi ha molta més cautela. La situació econòmica del país frena", destaca, tot i que es mostra esperançat que, amb la nova regulació el sector es recuperi.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT