L'EVOLUCIÓ DE LA SEGURETAT VIÀRIA

El factor humà continua sent una causa clau de la sinistralitat, que l'any 2010 va causar 245 morts

Més cotxes, menys víctimes mortals

Mai es poden tirar coets en el balanç de la sinistralitat mortal a les carreteres catalanes, però cada any les xifres són més positives: de les 622 víctimes que hi morien l'any 2000 s'ha passat a 245, un 60% menys.

L'equació és sorprenent, però alguna cosa es deu haver fet bé en els últims anys: hi ha més mobilitat (fins a un 3% més) però hi ha menys accidents mortals. És la conclusió a la qual han arribat els responsables del Servei Català de Trànsit, que ahir van fer el balanç d'una dècada en els accidents mortals que s'han produït en zona interurbana a Catalunya. Segons les dades facilitades pel nou conseller d'Interior, Felip Puig, i per l'encara director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez-Moya, durant el 2010 van circular més cotxes per les carreteres catalanes -sense comptar les vies urbanes- però hi van morir 245 persones (enfront de les 269 de l'any passat), fet que suposa un descens del 8,92%, superior fins i tot a la reducció del 6,3% de l'any 2009.

El factor humà continua sent una de les principals causes de mortalitat en els accidents de trànsit, amb una multiplicitat de responsabilitats que van des de l'excés de velocitat fins al consum d'alcohol, que acaben produint sobretot sortides de via. Una de cada quatre víctimes mortals encara s'ha registrat amb la participació d'un sol vehicle. En la meitat dels casos hi havia dos vehicles o vianants implicats.

Catalunya, en el conjunt d'un Estat espanyol que també ha reduït progressivament el nombre de víctimes mortals a les carreteres fins a situar-se des del 2009 per sota dels barems a què obliga la Unió Europea, acumula un 15,5% de la sinistralitat mortal total (1.730 víctimes contra 1.903 de l'any passat) i, a grans trets, no presenta anàlisis gaire diferents: els joves són cada vegada més conscients del perill al volant i els motoristes són el col·lectiu que ha fet evolucionar més el civisme en la conducció.

Furgonetes, cascos i radars
De tota manera, ahir que es presentaven balanços sobre sinistralitat a nivell català i estatal, tant el Servei Català de Trànsit com el ministeri de l'Interior van posar èmfasi en mesures diferents. El SCT va subratllar en la seva lectura de les dades que sí que calia advertir un creixement del nombre de morts entre els conductors de furgonetes, ja que en un any s'han disparat un 63% més (d'11 a 18 víctimes). En aquesta classificació de víctimes per tipus de vehicle, els vianants van créixer un 17,6% i els conductors de ciclomotor es van reduir un 27%. Més sorprenent a Catalunya és la xifra d'accidents pel fet de no utilitzar els elements de seguretat passiva com el casc, el cinturó o les cadiretes infantils. Enguany han augmentat lleugerament els accidents amb víctimes mortals en què hi havia una mala utilit zació d'aquests elements.

Per la seva banda, a l'Estat espanyol, la Direcció General de Trànsit, segons va indicar ahir el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, vol continuar posant èmfasi en els efectes de la velocitat sobre la sinistralitat i per això el nou pla estratègic de seguretat viària determinarà la instal·lació de cent radars aquest 2011, sis dels quals seran radars de tram, que serveixen per controlar la velocitat mitjana de cada vehicle.

Més continguts de