Perdre la por al futur

El 70% dels nostres joves aspiren a ser funcionaris. Posats a triar entre llibertat i seguretat, no tenen dubtes. Ni estrelles de rock ni futbolistes: funcionaris. Mal símptoma. ¿Com podrem mantenir aquest plàcid somni juvenil col·lectiu si no hi ha gent disposada a fer front a l'evidència que la competitivitat és l'ingredient clau sense el qual l'estat del benestar s'ensorra? No recuperarem un creixement sostenible si no estimulem el talent, el treball i el risc. Si volem crear un mercat del talent, transparent i just, principal distintiu d'una societat republicana meritocràtica, és més important perdre la por al futur que assolir conceptes econòmics. Podem començar deixant clar als alumnes que ni l'escola és gratuïta (és manté gràcies a l'esforç dels ciutadans que creen riquesa) ni l'alumne intel·lectualment ambiciós és un provocador.