Publicitat
Publicitat

CRISI SORTIR DE L'ATUR

La manera com afrontem l'atur ens pot obrir o tancar portes i els experts donen pistes per no fallar

Què fem malament?

El procés de buscar una feina és desconegut per a moltes persones que han vist com la crisi s'enduia el seu lloc de treball o bé frenava la seva incorporació al mercat laboral un cop acabada l'etapa de formació. L'atur és una situació dramàtica, que requereix fortalesa mental i actitud per superar-la. El que fem i el que no, a les portes que piquem i a qui deixem de recórrer poden marcar la manera i el temps que ens caldrà per superar el tràngol de la millor manera o preparar-nos per a un futur laboral millor. Els experts subratllen que de buscar feina també se n'ha d'aprendre i que, en molts casos, cal començar de zero o corregir errors.

Cal formar-se tota la vida

L'aprenentatge i posar-se al dia és bàsic per no quedar-se enrere

Fer un curset de formació no ha de ser una anècdota, sinó la normalitat en el món laboral. Els canvis en el mercat laboral obliguen a un reciclatge continu i l'atur ha de ser un període de cerca, però també una oportunitat per formar-se. La bombolla de la construcció, per exemple, ha deixat sense feina molta gent que, inevitablement, haurà de seguir la seva carrera professional en altres sectors. I molts són joves que van deixar de banda els estudis i que ara els han de repescar. En altres casos, la irrupció de les noves tecnologies obliga a un reciclatge sobretot en les franges d'edat més avançades. Cal assumir que tornar a classe no és cap vergonya, sinó un pas inevitable per sortir-ne reforçats.

Ampliar el radi de cerca

Desplaçar-se per anar a la feina ha de ser un problema menor

Anar a treballar quan sobraven oportunitats va instal·lar un punt de comoditat en alguns treballadors. La directora de Manpower Agència de Col·locació, Dolors Poblet, explica les resistències que es detectaven per treballar fora de la comarca on es resideix i, en casos extrems, fora del municipi. La crisi, però, ha esmicolat resistències al radi de cerca.

Ser més versàtils

No pensar només què saps fer, sinó què pots arribar a fer

Cal trencar el conservadorisme a l'hora d'acceptar ofertes de feina. El sector en què s'ha treballat tota la vida no cal que sigui l'únic al qual es poden dirigir els esforços per trobar una nova ocupació. Segons la directora de Manpower Agència de Col·locació, cal vèncer reticències i pensar més "què es pot arribar a fer, que no en el que s'ha fet fins ara".

Més autoexigència

El coneixement dels propis punts febles i de les virtuts ajuda

Experts en intermediació situen el grau de coneixement d'un mateix com una de les mancances en molts aturats. Més enllà del que saps fer, cal analitzar altres components emocionals, capacitat de lideratge, organització. Aquesta informació permetrà adaptar el currículum a cada oferta i destacar els trets que ens poden beneficiar més de cara al seleccionador. Buscar feina s'ha de convertir en una feina i, com a tal, s'ha d'establir un horari i, fins a cert punt, unes rutines. Segons Poblet, marcar-se uns horaris i una estratègia permetrà no deixar perdre pel camí cap oportunitat.

Fora pors i complexos

Som menys llançats que alguns veïns europeus

El problema d'alguns aturats no és de preparació, sinó de decisió. La secretària d'Ocupació del Govern, Esther Sánchez, explica que els seus col·legues europeus fan el següent diagnòstic: "Teniu capacitat, però sou porucs". Ho diuen sobretot per aquells casos en què treballadors preparats es resisteixen a marxar a treballar a fora. L'idioma, esclar, és un escull que anem millorant però que encara ha de millorar molt més per situar-nos al nivell d'alguns europeus, com ara alemanys, holandesos o els ciutadans dels països nòrdics, segons Sánchez. La intensa crisi interna genera atur en nivells de gent molt preparada que té opcions no només de provar sort a fora sinó també de trobar-hi l'èxit. Engegar un negoci per compte propi també és un front que cal potenciar.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT